Προκαλείται από μύκητες όπως, Colletotrichum spp., Marssonina juglandis (Lib) Magn., Mycosphaerella maculiformis, κ.α.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Μόλυνση από προσβεβλημένα φύλλα ή φυτά που μένουν στο χωράφι
 • Υγρός και βροχερός καιρός

Συμπτώματα:

Παρουσιάζει διαφόρων ειδών συμπτώματα ανάλογα με τον μύκητα και τον ξενιστή που προσβάλλει .

 • Μαύρες κηλίδες επιφέρουν βαθιές νεκρώσεις στους ιστούς
 • Νεκρωτικές κηλίδες καστανού χρώματος στα φύλλα της καστανιάς
 • Στην καρυδιά προσβάλλει τα φύλλα, τους καρπούς και τους ετήσιους βλαστούς
 • Παραμονή προσβεβλημένων φύλλων πάνω στο δένδρο στα πυρηνόκαρπα

Προσβάλει:

 • Αμπέλι
 • Πυρηνόκαρπα
 • Ακρόδρυα
 • Εσπεριδοειδή
 • Φασόλια
 • Μαρούλι
 • Πιπεριά
 • Καρπούζι
 • Πεπόνι
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Καλή θρεπτική κατάσταση φυτών
 • Αποφυγή δημιουργίας πληγών
 • Προληπτική αγωγή (dodine, captan, boscalid/pyraclostrobin, mancozeb, χαλκούχα)

 

 

Πηγές: www.igarden.gr, www.gaiapedia.gr, https://plantprotect.blogspot.com