Προκαλείται από μύκητες όπως, Colletotrichum spp., Marssonina juglandis (Lib) Magn., Mycosphaerella maculiformis, κ.α.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

Συμπτώματα:

Παρουσιάζει διαφόρων ειδών συμπτώματα ανάλογα με τον μύκητα και τον ξενιστή που προσβάλλει .

Προσβάλει:


Αντιμετώπιση:

 

 

Πηγές: www.igarden.gr, www.gaiapedia.gr, https://plantprotect.blogspot.com

Αφήστε μια απάντηση