Μύκητας Verticillium dahliae, προσβάλει το αγγειακό σύστημα των φυτών.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Χαμηλές θερμοκρασίες

Συμπτώματα:

 • Αδρομυκώσεις
 • Εμφάνιση μόνο στα κατώτερα φύλλα ή σε κάποιους κλάδους των φυτών προκαλώντας ημιπληγία
 • Νέκρωση νεαρών φυτών
 • Μεταγενέστερες μολύνσεις που προκαλούν συμπτώματα φύλλου σημαίας
 • Χλωρωτικές περιοχές σε φύλλα που εξελίσσονται σε νεκρωτικές
 • Νανισμός φυτού
 • Πλήρη αποφύλλωση
 • Σταδιακή μάρανση και νέκρωση διαδοχικών βραχιόνων
 • Αιφνίδια νέκρωση φυτών

Προσβάλει:

 • Ελιά
 • Πατάτα
 • Ντομάτα
 • Μελιτζάνα
 • Πιπεριά
 • Μπάμια
 • Αγγούρι
 • Πεπόνι
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Υγιή φυτά
 • Ανθεκτικές ποικιλίες
 • Αποφυγή φύτευσης ευπαθών καλλιεργειών
 • Ηλιοαπολύμανση
 • Διόρθωση pH εδάφους στο 6,5-7,5
 • Αμειψισπορά
 • Απομάκρυνση ασθενών φυτών
 • Καταστροφή υπολειμμάτων προηγούμενης καλλιέργειας
 • Καθαρισμός γεωργικών μηχανημάτων πριν από κάθε χρήση
 • Περιορισμός ποτισμάτων
 • Ορθή χρήση λιπασμάτων
 • Χορήγηση πυριτικού καλίου
 • Αύξηση περιεκτικότητας εδάφους σε ασβέστιο

Βιολογική καταπολέμηση:

 • Φυσικοί εχθροί (π.χ. μύκητες Trichoderma asperellum, Trichoderma gamsii)

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://blog.farmacon.gr