Μύκητες του γένους Cercospora.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Θερμοκρασίες 16-20 0C
 • Βροχερός και υγρός καιρός

Συμπτώματα:

 • Καστανές κηλίδες στους καρπούς, κάτω από τις κηλίδες ο ιστός είναι καστανός
 • Κίτρινες περιοχές στην επάνω επιφάνεια του ελάσματος, που εξελίσσονται σε νεκρωτικές
 • Γκριζωπός μεταχρωματισμός στην κάτω επιφάνεια του ελάσματος

Προσβάλει:

 • Ελιά
 • Συκιά
 • Ζαχαρότευτλο
 • Κηπευτικά (π.χ. καρότο, μαϊντανός, παντζάρι, σέλινο ,σπανάκι)

Αντιμετώπιση:

 • Ανθεκτικές ποικιλίες
 • Αποφυγή πυκνής φύτευσης
 • Ορθό κλάδεμα για καλό αερισμό
 • Ισορροπημένες αρδεύσεις και λιπάνσεις
 • Προληπτικοί ψεκασμοί με χαλκούχα

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://sites.google.com, https://blog.farmacon.gr