Μύκητες της οικογένειας Peronosporaceae.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Θερμοκρασίες 5-28 0C (άριστη 16-22 0C)
 • Υψηλή σχετική υγρασία

Συμπτώματα:

 • Υποκίτρινες ή υδατώδεις, ακανόνιστου σχήματος κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, όπου εξελίσσονται σε καστανόμαυρες.
 • Υπόλευκες εξανθήσεις του παθογόνου στην κάτω επιφάνεια των φύλλων
 • Μαύρες νεκρωτικές επιμήκεις κηλίδες στους μίσχους των φύλλων και στους βλαστούς
 • Μαρασμός και ξήρανση των προσβεβλημένων οργάνων

Προσβάλει:

 • Αμπέλι
 • Πατάτα
 • Ντομάτα
 • Μελιτζάνα
 • Μαρούλι
 • Αγγούρι
 • Πιπεριά
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Υγιής σπόρος
 • Ανθεκτικές ποικιλίες
 • Αποφυγή πυκνής φύτευσης και κατάλληλο κλάδεμα για καλό αερισμό
 • Απομάκρυνση και καταστροφή προσβεβλημένων φυτών

Χημική καταπολέμηση:

 • Ψεκασμοί (χαλκούχα, maneb, mancozeb, κ.α.)

Βιολογική καταπολέμηση:

 • Ανταγωνιστικός μύκητας Penicillium aurantiogriseum

 

 

Πηγές:www.gaiapedia.gr, http://nefeli.lib.teicrete.gr