Μη μεταδιδόμενη ασθένεια.

Ιδανικές συνθήκες:

 • Έλλειψη Καλίου
 • Περίσσεια Νατρίου στις ρίζες

Συμπτώματα:

 • Περιφερειακή χλώρωση στα παλιότερα φύλλα.
 • Νέκρωση φύλλων
 • Ευαισθησία στις προσβολές από ασθένειες και έντομα

Προσβάλει:

 • Ελιά
 • Ψυχανθή
 • Καλαμπόκι
 • Ροδιά
 • Εσπεριδοειδή
 • Πυρηνόκαρπα
 • Αμπέλι
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Εφαρμογή με λιπάσματα καλίου (νιτρικό κάλιο)
 • Προσοχή: υπερβολικό κάλιο προκαλεί τροφοπενία αζώτου, μαγνησίου και ασβεστίου

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, www.haifa-group.com, www.canna-gr.com