Μη μεταδιδόμενη ασθένεια.

Ιδανικές συνθήκες:

 • Έλλειψη Ψευδαργύρου

Συμπτώματα:

 • Χλωρωτικές λωρίδες εκατέρωθεν της κεντρικής νεύρωσης στα φύλλα (αγρωστώδη)
 • Μικροφυλλία, μείωση αριθμού ανθοφόρων οφθαλμών και κλειστή εμφάνισή τους (δενδρώδεις καλλιέργειες)
 • Βράχυνση μεσογονατίων διαστημάτων
 • Χλωρωτικές περιοχές στα ελάσματα

Προσβάλει:

 • Σιτάρι
 • Καλαμπόκι
 • Ρύζι
 • Βαμβάκι
 • Εσπεριδοειδή
 • Ελιά
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Εδαφολογική ή διαφυλλική εφαρμογή με λιπάσματα ψευδαργύρου (θειικός ψευδάργυρος)

 

 

Πηγές: https://blog.farmacon.gr, www.gaiapedia.gr