Με τη μεταβατική πρόσκληση των μικρών Σχεδίων Βελτίωσης 2021 να ετοιμάζεται ενόψει Οκτωβρίου, επανέρχεται ξανά στην επιφάνεια το διαχρονικό πρόβλημα της υπερφορολόγησης των αγροτών κατά την αγορά τρακτέρ, κάτι που παρά τις δεσμεύσεις περί διευθέτησης, οι οικονομικές αρχές της κυβέρνησης δεν έχουν επιλύσει.

Στο τραπέζι παραμένει η δημιουργία ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού, από το έσοδο της πώλησης του παλαιού τρακτέρ, το οποίο θα συμψηφίζεται ισόποσα με την αξία αγοράς του καινούργιου μηχανήματος, μειώνοντας έτσι και την αποσβέσιμη αξία του.

 Παράλληλα, προκειμένου να έχει η ευελιξία αυτή ουσιαστικό αποτέλεσμα, αξίζει να συνοδευτεί και με αύξηση του ποσοστού απόσβεσης των γεωργικών μηχανημάτων, από 10% ετησίως στο 20%, που συνεπάγεται και μείωση του χρόνου απόσβεσης από τα 10 στα 5 έτη. Πρόκειται για μια πάγια διεκδίκηση του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αγροτικών Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ), την οποία μάλιστα είχαν αποδεχτεί στελέχη της κυβέρνησης πριν από περίπου ένα έτος, χωρίς ωστόσο να έχουν ακόμα δρομολογήσει τη θεσμοθέτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλες ανταγωνιστικές χώρες, όχι μόνο δεν υφίστανται τέτοιου είδους αντικίνητρα, αλλά αντίθετα, αυξάνεται το ποσοστό της ετήσιας απόσβεσης μέχρι και του ποσοστού του 100%, υπό προϋποθέσεις.

Το ζήτημα πάντως είναι πρακτικό και συνδέεται και με την μείωση πάνω από 8% που κατέγραψαν οι επενδύσεις σε αγροτικό μηχανολογικό εξοπλισμό το 2020, βάσει των στοιχείων του κρατικού προϋπολογισμού. Ένας αγρότης που δηλώνει 20.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και πουλάει ένα μεταχειρισμένο τρακτέρ 40.000 ευρώ, τα χρήματα αυτά που εισπράττει προσθέτονται πάνω σε αυτό. Επιπλέον εφόσον ο ίδιος αγοράσει ένα νέο, ή και μεταχειρισμένο τρακτέρ 100.000 ευρώ, αυτό θα μπαίνει στις αποσβέσεις (έξοδα) κάθε χρόνο στο 10% της αξίας του, δηλαδή 10.000 ευρώ για µία 10ετία.

 Άρα τώρα δηλώνει ουσιαστικά λόγω αυτής της συναλλαγής εισόδημα 50.000 ευρώ, δηλαδή 30.00 ευρώ επιπλέον. Οπότε:

 για τα 20.000 ευρώ μέχρι τα 30.000 ευρώ εισόδημα πληρώνει εφορία 29%, δηλαδή 2.900 ευρώ.

 Η παροχή κινήτρων για ανανέωση του στόλου των γεωργικών μηχανημάτων, εκτός από τον εκσυγχρονισμό της εκμηχάνισης, θα οδηγήσει και σε αύξηση των επενδύσεων, που τόσο πολύ χρειάζεται η χώρα

 Απαγόρευση μεταβίβασης παλαιών τρακτέρ χωρίς αψίδα προστασίας από το 2022

 Εν τω μεταξύ, να προσαρμόσουν έγκαιρα τα παλαιά τρακτέρ τους με Διάταξη Προστασίας Έναντι Ανατροπής καλούνται παράλληλα οι αγρότες διαφορετικά μετά την 31/12/2021 δεν θα έχουν την δυνατότητα να τα μεταβιβάσουν, με τις δυσκολίες εξεύρεσης τέτοιων πιστοποιημένων αψίδων ωστόσο να δυσχεραίνουν τη σχετική συμμόρφωση, σύμφωνα με μία πρώτη έρευνα του Συνδέσμου.

 Είναι γνωστό πως υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξεύρεσης τέτοιων αψίδων προστασίας, διότι πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδική πιστοποίηση. Η δυσκολία έγκειται τόσο στην εξεύρεση προμηθευτών-κατασκευαστών, όσο και στην ύπαρξη ειδικού φορέα πιστοποίησης, για τέτοιου είδους αψίδες. Ωστόσο, η παράταση που δόθηκε μετά από αίτημα του ΣΕΑΜ έως το τέλος του 2021 θεωρείται αρκετή προκειμένου οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι τέτοιων ελκυστήρων, αγρότες ή Εταιρίες, να έχουν τον χρόνο να βρουν λύση και να συμμορφωθούν.

 Σημειώνεται πως η παράταση αφορά τρακτέρ που έχουν ταξινομηθεί ή έχουν άδεια κυκλοφορίας που εκδόθηκε πριν τις 21-5-1998 σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, ώστε να διευκολυνθούν οι μεταβιβάσεις και οι πωλήσεις που έχουν σχεδιαστεί από τους κατόχους τους για φέτος.

 Σχετική απόφαση προβλέπει ότι είναι δυνατόν να κατασκευαστούν και να εγκριθούν νέου τύπου ΔΠΕΑ από ενδιαφερόμενους (μεμονωμένους/ ανεξάρτητους κατασκευαστές, μηχανουργεία, ειδικούς μηχανικούς κ.λπ.) οι οποίοι αναλαμβάνουν τις απαιτούμενες από τον νόμο ευθύνες και υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

 Για να εγκριθούν οι νέου τύπου ΔΠΕΑ απαιτείται δοκιμή που γίνεται από πιστοποιημένους για το σκοπό αυτό φορείς. Ήδη στη χώρα μας έχουν λάβει έγκριση ΔΠΕΑ ελληνικής κατασκευής που καλύπτουν σημαντικό αριθμό παλαιών μοντέλων ελκυστήρων.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση