Έντομο, ανήκει στην οικογένεια Aphididae. Είναι αλλιώς γνωστές ως μελίγκρα, ψείρα ή φυτόψειρα.

Μορφολογία:

 • Μέγεθος 2-3 mm με χαρακτηριστικό ζεύγος σωληνοειδών αποφύσεων στο οπίσθιο μέρος του σώματος
 • Άπτερα και πτερωτά

Βιολογία:

 • Εντοπίζονται σε αποικίες
 • Βιολογικός κύκλος 1,5 – 2 εβδομάδες
 • Απομυζούν τους χυμούς των φυτών

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Μέτριες θερμοκρασίες (25 0C)
 • Υψηλή υγρασία

Συμπτώματα:

 • Συστροφή φύλλων
 • Έκκριση μελιτωδών αποχωρημάτων που υποβαθμίζουν την ποιότητα εδώδιμων προϊόντων
 • Ευνοείται η ανάπτυξη μυκήτων
 • Μεταφορά ιώσεων από μεταναστευτικές αφίδες (πτερωτά)

Προσβάλει:

 • Προσβάλλουν όλες τις αγροτικές και καλλωπιστικές καλλιέργειες στον αγρό και το θερμοκήπιο.

Καταπολέμηση:

 • Χημικός τρόπος:
  • Ψεκασμός με εντομοκτόνα επαφής και στομάχου (πυρεθρίνη)
 • Βιολογικός τρόπος:
  • Φυσικοί εχθροί (π.χ. Adalia bipunctata, Aphidius colemani, Aphidius ervi, Aphidoletes aphidimyza, Chrysoperla camea, Prorylea 14-punctata)
  • Ψεκασμός με βιολογικά οικολογικά σκευάσματα

 

 

Πηγές: https://www.bio-insecta.gr, www.gaiapedia.gr, www.geoponiko-parko.gr