Έντομο, είναι τύπος σκουληκιών.

Μορφολογία:

 • Σκώληκες μήκους λίγων χιλιοστών

Βιολογία:           

 • Υπάρχουν στο έδαφος αλλά και στο υπέργειο μέρος του φυτού
 • Κάποια είδη είναι φυτοπαθογόνα, τα υπόλοιπα είναι παθογόνα των ζώων, των εντόμων, του ανθρώπου αλλά κυρίως σαπρόφυτα

Ιδιαίτερες συνθήκες ανάπτυξης:

 • Κακές συνθήκες στράγγισης και αερισμού
 • Έλλειψη οργανικής ουσίας
 • Αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων

Συμπτώματα:

 • Εξογκώματα στις ρίζες
 • Βλάβες που προκαλούν με τον τρόπο προσβολής ή την κίνησή τους στο φυτό
 • Επιδερμικές ή κυτταρικές νεκρώσεις
 • Μολύνσεις
 • Παρακμή του φυτού

Προσβάλει:

 • Φασόλια
 • Καρότο
 • Πιπεριά
 • Κολοκυνθοειδή
 • Μαρούλι
 • Πατάτα
 • Ντομάτα

Καταπολέμηση:

 • Χημικός τρόπος:
  • Νηματωδοκτόνα (αβερμεκτίνη, οργανικά αλογόνα, ισοθειοκυανιούχα, θειούχα)
 • Βιολογικός τρόπος:
  • Ανθεκτικές ποικιλίες
  • Εναλλαγή καλλιεργειών
  • Εξασφάλιση υγειών φυτών
  • Ηλιοαπολύμανση
  • Αναστροφή ριζών και έκθεση νηματωδών στον αέρα και στον ήλιο
  • Φυσικοί εχθροί (Cromista, Moniliales, Ciliates, Flagellates, Tripula spp., Mononchus spp., Tardigrates)

 

 

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org, www.syngenta.gr, https://eclass.teiep.gr