Μύκητες του γένους Rhizoctonia.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Θερμοκρασία 15-18 0C
 • Μεταδίδεται με τη βροχή, το νερό αρδεύσεως, τα καλλιεργητικά εργαλεία, το έδαφος και το πολλαπλασιαστικό υλικό.

Συμπτώματα:

 • Μικρές ερυθροκάστανες έως καστανές κηλίδες στη βάση του στελέχους του φυτού
 • Καχεξία, χλώρωση, καρούλιασμα φύλλων και αποξήρανση
 • Σκληρές κηλίδες χρώματος σκουριάς στους καρπούς κοντά στο έδαφος. Εξελίσσονται σε μεγάλες καστανές και μαλακότερες κηλίδες που σχίζονται ακτινοειδώς στο κέντρο

Προσβάλει:

 • Σιτάρι
 • Φασολιά
 • Ζαχαρότευτλο
 • Μελιτζάνα
 • Πιπεριά
 • Σπαράγγι
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Ηλιοαπολύμανση
 • Αποφυγή επαφής των καρπών με το έδαφος
 • Αποφυγή πυκνής φύτευσης για καλό αερισμό
 • Σωστή χρήση του νερού άρδευσης (δόση, συχνότητα)

Χημική καταπολέμηση:

 • Εφαρμογή (thiophanate, methyl κ.α.)

Βιολογική καταπολέμηση:

 • Ανταγωνιστικός μύκητας Trichoderma harzianum

 

 

Πηγές:http://nefeli.lib.teicrete.gr,www.gaiapedia.gr