Μύκητας Sclerotinia sclerotiorum. Γνωστή και ως σκληρωτινίαση.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Ελαφρά εδάφη με οργανική ουσία
 • Υπερβολική αζωτούχος λίπανση και περίσσια καλίου

Συμπτώματα:

 • Υδατώδης μεταχρωματισμός ιστών στην περιοχή του λαιμού των φυτών και εξαπλώνεται στο στέλεχος πάνω από το έδαφος και στη ρίζα
 • Εκτεταμένο , μαλακό, υπόλευκο έλκος
 • Χλώρωση, μάρανση και ξήρανση του φυλλώματος
 • Υδατώδεις εκτεταμένες κηλίδες στους καρπούς, όπου εξελίσσονται σε ανοιχτό καστανό χρώμα και εμφανίζουν μαλακή υγρή σήψη

Προσβάλει κηπευτικά είδη όπως:

 • Καρότο
 • Ντομάτα
 • Μελιτζάνα
 • Πιπεριά
 • Λάχανο
 • Μαρούλι
 • Αγγούρι
 • Κολοκυθιά
 • Φασολιά
 • Ζαχαρότευτλα
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Βαθύ όργωμα εδάφους
 • Ηλιοαπολύμανση
 • Καλή αποστράγγιση εδάφους
 • Αμειψισπορά 3-4 ετών με σιτηρά
 • Απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών

Χημική καταπολέμηση:

 • Προληπτικοί ψεκασμοί (maneb, mancozeb κ.α.)

Βιολογική καταπολέμηση:

 • Ανταγωνιστικοί μύκητες (Trichoderma harzianum, T. Coningii, Penicillium vermiculatum κ.α.)

 

 

Πηγές: http://nefeli.lib.teicrete.gr, www.gaiapedia.gr