Βασιδιομύκητες της τάξης Uredinales.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Μεταδίδεται με τον άνεμο
 • Υψηλή σχετική υγρασία

Συμπτώματα:

 • Φυλλόπτωση
 • Κίτρινες, ερυθροκάστανες ή πορτοκαλοκίτρινες και στη συνέχεια καφέ κηλίδες ή στίγματα στους καρπούς

Προσβάλει:

 • Ακρόδρυα
 • Πυρηνόκαρπα
 • Μηλοειδή
 • Κηπευτικά
 • Σιτηρά

Αντιμετώπιση:

 • Ανθεκτικές ποικιλίες
 • Τοποθέτηση καλλιέργειας παράλληλα με τους ανέμους
 • Απομάκρυνση και καταστροφή των προσβεβλημένων φυτών

Χημική καταπολέμηση:

 • Ψεκασμοί (δινιτροορθοκρεζόλη κ.α.)

 

Πηγές: www.gaiapedia.gr, https://el.wikipedia.org