Μύκητες  του γένους Phytophthora.

Ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης:

 • Μεταδίδονται με το νερό άρδευσης και με τη βροχή
 • Μεγάλη εδαφική υγρασία

Συμπτώματα:

 • Υδατώδης επιμήκης κηλίδα στη βάση του στελέχους, η οποία γίνεται πρασινοκαστανή ή καστανή και ο φλοιός μαλακός και βυθίζεται
 • Μάρανση και ξήρανση φυτού
 • Υδατώδης κηλίδα με ασαφή όρια στους καρπούς που βρίσκονται κοντά στο έδαφος

Προσβάλει:

 • Μηλοειδή
 • Ακτινιδιά
 • Φιστικιά
 • Καρυδιά
 • Αμυγδαλιά
 • Πιπεριά
 • Ντομάτα
 • Μελιτζάνα
 • κ.α.

Αντιμετώπιση:

 • Αποφυγή επαφής των καρπών με το έδαφος
 • Αμειψισπορά 3 ετών με κολοκυνθοειδή

Χημική καταπολέμηση:

 • Απολύμανση νερού άρδευσης με θειικό χαλκό
 • Ριζοποτίσματα με χαλκούχα (οξυχλωριούχος χαλκός, κ.α.), mancozeb, chlorothalonil, κ.α.
 • Για προσβολή καρπών ψεκασμοί με mancozed, fosetyl-AI, κ.α.

Βιολογική καταπολέμηση:

 • Ανταγωνιστικοί μύκητες (Trichoderma spp., Trichoderma harzianum, T. Viride)
 • Ανταγωνιστικά βακτήρια (Steptomyces griseoviridis)

 

 

Πηγές: http://nefeli.lib.teicrete.gr, www.gaiapedia.gr