Πιέζει η Κομισιόν για παρεμβάσεις όπως το πριμ εξόδου που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο καθιερωμένο πρόγραμμα Νέων Αγροτών την ερχόμενη πενταετία.

Το πριμ εξόδου, το μέτρο πρώτης εγκατάστασης µε αυξημένο όριο ενίσχυσης και τη συμπληρωματική στρεμματική επιδότηση για αγρότες κάτω των 41 ετών, προωθεί η Κομισιόν στα πλαίσια της προσπάθειας ανανέωσης των γενεών στην ύπαιθρο.

Αυτό έδειξε η σειρά αναρτήσεων στο Twitter του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, µε αφορμή τις πρόσφατες στατιστικές που δείχνουν ότι μέσα στο 2019 8,6% περισσότεροι νέοι αγρότες υπέβαλαν αίτηση για βασική ενίσχυση, αγγίζοντας τον αριθμό των 525.000 στο σύνολο της ΕΕ. Ωστόσο ακόμα και αυτή η βελτιωμένη στατιστική ένδειξη, αφορά το 7,5% του συνόλου των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων της ΕΕ, µε 584 εκατ. ευρώ να φτάνουν σε εκμεταλλεύσεις νέων αγροτών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πολωνός Επίτροπος, στάθηκε στη δυνατότητα για αυξημένο πριμ πρώτης εγκατάστασης στη νέα περίοδο της ΚΑΠ, που ξεκινά από το 2023, στην οποία το ποσό θα μπορεί να ανέρχεται έως και 100.000 ευρώ, από 70.000 που ήταν μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια γραμμή που ήδη έχει ακολουθήσει η Ελλάδα, αυξάνοντας το πριμ πρώτης εγκατάστασης στα 35.000-40.000 ευρώ για το πρόγραμμα της μεταβατικής περιόδου από 17.000-22.000 ευρώ που ήταν στην προηγούμενη προκήρυξη.

Επόμενο μέτρο, η υποχρέωση των κρατών µελών να μοιράσουν συμπληρωματική ενίσχυση σε νέους αγρότες που θα ανέρχεται στο 3% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων.

Τέλος, ο Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι φαίνεται να δίνει έμφαση στη δυνατότητα εκπόνησης του πριμ εξόδου αγροτών, το οποίο αναμένεται ότι θα δοθεί σε συνδυασμό µε τη μεταβίβαση της εκμετάλλευσης σε κάποιον νέο αγρότη.

Οι παρεμβάσεις συνολικά που προωθούνται στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών στο επάγγελμα είναι συγκεκριμένα:

Άμεσες ενισχύσεις

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

Φορολογικά κίνητρα μεταβίβασης γης

Το ζήτημα πάντως της προσέλκυσης νέων αγροτών δεν είναι µόνο θέμα πολιτικών που προέρχονται από την ΚΑΠ, αλλά και εθνικών πρωτοβουλιών, όπως έχει διαπιστώσει η ομάδα που καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της ερχόμενης προγραμματικής περιόδου. Η απουσία μηχανισμών διαχείρισης της γεωργικής γης, όπως και φορολογικών κινήτρων μεταβίβασης της γης σε νέους, η µη αποτελεσματικότητα εθνικών μέτρων διανομής γεωργικών γαιών και η συνέχιση της πληθυσμιακής αποδυνάμωσης των αγροτικών περιοχών, είναι ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς µε πολιτικές ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, όπως αναγνωρίζεται αρμοδίως.

Λήγει η διορία για κατάθεση του στρατηγικού σχεδίου
Έως τα τέλη του Νοεμβρίου φιλοδοξεί να καταθέσει στην Κομισιόν μία πρώτη μορφή του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε μετά να ακολουθήσουν οι απαραίτητες διορθώσεις έως την τελική του έγκριση μέσα στο 2022. Σ’ αυτό το πρώτο σχέδιο θα φιλοξενούνται όλες οι δράσεις του ΠΑΑ που αναμένεται να προκηρυχθούν από το 2023 και μετά, ενώ, μένει να φανεί, αν τελικά θα προβλεφθεί ανάμεσα στις δράσεις και το πολυσυζητημένο πριμ εξόδου.

 

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση