Νέο πρασίνισμα και βασική ενίσχυση αθροίζονται σε στρεμματική επιδότηση 23 ευρώ για τα βοσκοτόπια, 35 ευρώ στις αροτραίες και 42 ευρώ για τις δενδρώδεις έως το 2026.

 

Στα 15 ευρώ το στρέμμα για τις δενδρώδεις, 12 ευρώ για τις αροτραίες και 8 ευρώ για τα βοσκοτόπια, αντιστοιχούν κατά μέσο όρο τα ποσά ενίσχυσης που θα μπορούν να συμπληρώνουν ετησίως τη βασική τους ενίσχυση οι αγρότες µέσω των δράσεων του νέου πρασινίσματος την περίοδο 2023-2026.

Μάλιστα, τα παραπάνω ποσά προκύπτουν λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό δικαιωμάτων του 2020 (βλ. πίνακα). Εντούτοις, καθώς στις δράσεις του νέου πρασινίσματος θα μπορούν να ενταχθούν όλα τα επιλέξιμα στρέμματα και όχι µόνο αυτά που ενεργοποιούν ταυτόχρονα δικαιώματα, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί ανά αγρονομική περιφέρεια ίσως να είναι χαμηλότερο.

Σύμφωνα µε το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή εξετάζονται 7 δράσεις για ένταξη στο καθεστώς του νέου πρασινίσματος (βλ. σελ. 17 της Agrenda). Όλες οι πρακτικές θα είναι ετήσιες, πράγμα που σημαίνει ότι επειδή µία χρονιά ένας αγρότης για παράδειγμα λάμβανε ενίσχυση για αμειψισπορά, δεν θα δικαιούται αυτόματα το ίδιο πριμ και την επόμενη. Επίσης, οι πρακτικές θα έχουν αντισταθμιστική πληρωμή µε στόχο την κάλυψη στο μέτρο του δυνατού, ανάλογα µε τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού, την απώλεια κέρδους και το κόστος που προκύπτει από την έναρξή τους. Αυτό πολύ απλά σημαίνει, ότι θα αποζημιώνονται ετησίως µόνο τα στρέμματα που συμμετέχουν στη δράση και όχι ολόκληρο το αγροτεμάχιο. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις θα έχουν µόνο όσοι οριστούν «ενεργοί αγρότες».

Ο τελικός λογαριασμός για την ενιαία ενίσχυση έως το 2026

Βοσκοτόπια: Σήμερα λαμβάνουν κατά μέσο όροι οι κτηνοτρόφοι 30 ευρώ το στρέμμα βασική συν πρασίνισμα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό θα διαμορφώνεται έως το 2026 περί τα 23 ευρώ το στρέμμα (15 ευρώ βασική ενίσχυση συν 8 ευρώ το στρέμμα από το νέο πρασίνισμα). Οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις κάτω των 120 στρεμμάτων θα λαμβάνουν επίσης αναδιανεμητική ενίσχυση.

Αροτραίες: Σήμερα λαμβάνουν κατά μέσο όρο οι αγρότες 40 ευρώ το στρέμμα βασική συν πρασίνισμα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό διαμορφώνεται  έως το 2026 περί τα 35 ευρώ το στρέμμα (23 ευρώ βασική ενίσχυση συν 12 ευρώ το στρέμμα από το νέο πρασίνισμα). Οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις κάτω των 80 στρεμμάτων θα λαμβάνουν επίσης αναδιανεμητική ενίσχυση.

Δενδρώδεις: Σήμερα λαμβάνουν κατά μέσο όρο οι αγρότες 50 ευρώ το στρέμμα βασική συν πρασίνισμα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό διαμορφώνεται  έως το 2026 περί τα 42 ευρώ το στρέμμα (28 ευρώ βασική ενίσχυση συν 15 ευρώ το στρέμμα από το νέο πρασίνισμα). Οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις κάτω των 20 στρεμμάτων θα λαμβάνουν επίσης αναδιανεμητική ενίσχυση.

Επιπλέον, από το φάκελο των άμεσων ενισχύσεων, θα αμείβονται οι νέοι αγρότες κάτω των 41 ετών µε ένα σταθερό ποσό ανά στρέμμα ετησίως (μέγιστο πενταετία από την πρώτη εγκατάσταση) και οι έχοντες καλλιέργειες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των συνδεδεμένων ενισχύσεων (συν την ειδική βάμβακος).

Στην τετραετία μοιράστηκαν νέα δικαιώματα για 4,75 εκατ. στρµ.

Τα δικαιώματα του 2020, σύμφωνα µε τα επίσημα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν 4,08 εκατ. (για 40,8 εκατ. στρµ.), ενώ του 2019 ήταν 3,87 εκατ. Συνολικά έχουν μοιραστεί από το Εθνικό Απόθεμα την περίοδο 2017-2020 νέα δικαιώματα για 4,75 εκατ. στρέμματα. Οπότε, θεωρείται βέβαιο πως μετά από ακόμα δύο έτη (2021 και 2022) «κοπής» νέων δικαιωμάτων από το Απόθεμα- γεγονός που αφορά κυρίως τα βοσκοτόπια – όλο και περισσότερα στρέμματα θα µπουν στο σύστημα μέχρι την εισαγωγή της νέας ΚΑΠ. Άρα, και οι ενισχύσεις θα διαμορφωθούν αναλόγως το 2023 καθώς το συνολικό μπάτζετ (864 εκατ. για βασική και 450 εκατ. για νέο πρασίνισμα) δεν δύναται να αυξηθεί. Παράμετρος µε άγνωστες προς το παρόν συνέπειες, θα είναι και ο ορισμός του «ενεργού αγρότη».

 

 

Πηγή: www.agronews.gr