Νέα ΚΑΠ 2023-2027, δράση για την κλιματική αλλαγή, δημόσια υγεία, μέλλον της Ευρώπης, είναι κάποια από τα θέματα που περιλαμβάνει η ατζέντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2021 ξεκινά με τη συζήτηση για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία οι ευρωβουλευτές θα ρωτήσουν την πρόεδρο Ούρσουλα βον ντερ Λάιεν για το έργο της Επιτροπής και τις μελλοντικές της προτεραιότητες. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο.

 

Κλιματική δράση

Στα μέσα Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχο τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990).

Το Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει τις προτάσεις τις Επιτροπής, που συμπεριλαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και τη θέσπιση μιας νέας εισφοράς άνθρακα σε εισαγωγές.

Ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ και της διαχείρισης κρίσεων

Η πανδημία του COVID-19 έχει αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για την αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων και την εύρεση λύσεων.

Το Κοινοβούλιο καθόρισε ήδη τη διαπραγματευτική του θέση για την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και τον Σεπτέμβριο πρόκειται να ψηφίσει δύο επιπλέον φακέλους σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων και τη βελτίωση της ικανότητας αντιμετώπισης διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Στην συνέχεια, οι ευρωβουλευτές θα διεξάγουν συζητήσεις με τις κυβερνήσεις της ΕΕ για τη σύναψη συμφωνιών.

 

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης

Οι ευρωβουλευτές θα συμμετάσχουν ενεργά στο έργο της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, μια πρωτοβουλία που εξετάζει τι νομοθετικές αλλαγές απαιτούνται ώστε η ΕΕ να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Η Διάσκεψη βασίζεται στη συμμετοχή πολιτών που έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

108 ευρωβουλευτές είναι μέλη της Ολομέλειας της Διάσκεψης, η οποία θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου.

Γεωργική πολιτική

Στα τέλη Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία ως προς την Κοινή Αγροτική Πολιτική για την περίοδο 2023-2027. Τα κονδύλια της ΕΕ θα προάγουν την οικολογική γεωργία, θα βοηθήσουν στην προστασία της βιοποικιλότητας και θα στηρίξουν τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους νέους αγρότες. Η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί στα τέλη του έτους.

Ψηφιακές υπηρεσίες

Η επιτροπή εσωτερικής αγοράς του Κοινοβουλίου επεξεργάζεται τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες και την Πράξη για την Ψηφιακή Αγορά, με στόχο τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών και τη δημιουργία ασφαλών ψηφιακών περιβαλλόντων που διασφαλίζουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών. Η σχετική ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί τον Δεκέμβριο.

Στην ατζέντα βρίσκεται επίσης η επέκταση των κανόνων περιαγωγής, που δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα να τηλεφωνούν, να στέλνουν μηνύματα και να σερφάρουν στο διαδίκτυο από άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρεώνονται, για ακόμη 10 χρόνια από το 2022.

 

Κατώτατοι μισθοί και μισθολογική διαφάνεια

Το φθινόπωρο η επιτροπή απασχόλησης θα ψηφίσει για τη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Μια ξεχωριστή πρόταση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια θα δώσει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμά τους σε ίσες αμοιβές, παρέχοντάς τους πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις αμοιβές, ώστε να μπορούν να αξιολογούν κατά πόσον υφίστανται ή όχι διακρίσεις σε σύγκριση με τους συναδέλφους τους. Στόχος είναι η μείωση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας και η γεφύρωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

 

Έλεγχος των σχεδίων ανάκαμψης και κράτος δικαίου

Πέρα από τον νομοθετικό του ρόλο, το Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να επιβλέπει το έργο της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο ανάκαμψης, διεξάγοντας τακτικές συνεδρίες με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον Επίτροπο Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι σχετικά με την πρόοδο των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης.

Το Κοινοβούλιο δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή υπερασπίζεται τις αξίες και αρχές της ΕΕ. Κάλεσε την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή του νέου νόμου που θέτει τον σεβασμό του κράτους δικαίου προϋπόθεση για την εκταμίευση ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη μέλη. Το Κοινοβούλιο έχει μάλιστα προειδοποιήσει ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Επιτροπής αν η τελευταία δεν αντιμετωπίσει ταχέως τις παραβιάσεις των αρχών του κράτους δικαίου.

Ειδικές και εξεταστικές επιτροπές

Ορισμένες προσωρινές κοινοβουλευτικές επιτροπές αναμένεται να υιοθετήσουν τις συστάσεις τους κατά το δεύτερο μισό του έτους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

 

Βραβείο Ζαχάρωφ

Τον Δεκέμβριο, το Κοινοβούλιο θα απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης που τιμά άτομα, ομάδες και οργανώσεις που έχουν συμβάλει με ξεχωριστό τρόπο στην προστασία της ελευθερίας της σκέψης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Πέρυσι, το βραβείο έλαβε η δημοκρατική αντιπολίτευση της Λευκορωσίας.

 

 

Πηγή:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση