Τα έξι νέα εθνικά σήματα πιστοποίησης των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και τα αντίστοιχα πρότυπά τους, παρουσίασε σήμερα σε ειδική εκδήλωση ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στην Αθήνα, στον κήπο του Βυζαντινού Μουσείου.

Σημαντικότερα εξ αυτών είναι:

Συνολικά, πρόκειται για έξι (6) νέα σήματα AGRO, σκοπός των οποίων είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου πιστοποίησης για την προστασία και την ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών.

Τα νέα αυτά σήματα πιστοποίησης, που είναι προαιρετικά και φιλοπεριβαλλοντικά, θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα τους τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών.

Προκειμένου να είναι στη διάθεση των παραγωγών και των επιχειρήσεων, θα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπάρξει η απαραίτητη τρίμηνη περίοδος διαβούλευσης και στη συνέχεια να δοθεί η – τυπική – έγκριση από την Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι τα νέα αυτά πρότυπα δεν θα είναι διαθέσιμα στην αγορά πριν από το τέλος του έτους 2021.

Στην εκδήλωση Τύπου που διοργανώθηκε με σκοπό την παρουσίαση των νέων σημάτων ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός,μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος, εξήρε το ρόλο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων, της προστασίας της προέλευσής τους και των συμβόλων και ενδείξεων στα αγροτικά προϊόντα. Και σημείωσε ότι «γι΄ αυτό και για εμάς, στο Υπουργείο, αποτελεί πρώτιστο μέλημα η υλοποίηση ενός πλέγματος πολιτικών για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων που φτάνουν στο τραπέζι όλων μας. Για να προστατεύσουμε την υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Και βεβαίως για να πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα μας προς όφελος των ελλήνων παραγωγών».

Ο κ. Λιβανός τόνισε ότι θεωρεί «επιβεβλημένη την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, και κυρίως των νέων και των παιδιών μας, για την αναγκαιότητα και τον ρόλο μιας πιο καλής, πιο σωστής, πιο υγιεινής διατροφής. Γιατί τελικά, όπως πολύ σωστά λένε, είμαστε ό,τι τρώμε».

Και κατέληξε: «Διαβεβαιώνω ότι είμαστε εδώ για να προφυλάσσουμε τη διατροφική αλυσίδα, να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και βεβαίως για να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας, τους αγρότες και τους καταναλωτές μας. Για να διασφαλίζουμε την παραγωγή καλύτερων προϊόντων, για μια καλύτερη ζωή. Για μας και τα παιδιά μας».

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής, Σέρκος Χαρουτουνιάν, στην ομιλία του υπογράμμισε ότι «η πολύ πλούσια βιοποικιλότητα, η μοναδική παράδοση και οι μικρές παραγωγές που συνεπάγεται ο περιορισμένος κλήρος της Ελλάδος, επιβάλλουν ως μονόδρομο για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα της χώρας τη στρατηγική στροφή προς την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή και της αγοράς, έχει δημιουργήσει έξι νέα εθνικά πρότυπα ποιότητας, που εντάσσονται στη σειρά «ΑGRO» του Οργανισμού. Είμαι σίγουρος ότι θα τύχουν της εμπιστοσύνης του κοινού, ενισχύοντας στην πράξη τη στροφή προς τα ποιοτικότερα και υγιεινότερα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα».

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν εκπρόσωποι των Τεχνικών Επιτροπών που εκπόνησαν τα νέα σήματα, οι οποίοι ανέλυσαν το κάθε σήμα χωριστά.

Τα έξι νέα σήματα πιστοποίησης αφορούν:

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα επιβλέπει την εφαρμογή και νέων αυτών προτύπων AGRO, διενεργώντας επιθεωρήσεις στους ιδιωτικούς φορείς που θα δραστηριοποιηθούν στην πιστοποίησή τους, στις πιστοποιημένες επιχειρήσεις και στα σημεία πώλησης των προϊόντων των πιστοποιημένων ή μη επιχειρήσεων, με στόχο τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τις προδιαγραφές.

Το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθούν δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια στα οποία οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τα οφέλη και τη διαδικασία πιστοποίησης των αγροτικών τους προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr).

Η εκπόνηση των νέων προτύπων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 -2020» και για τη σύνταξή τους ακολουθήθηκαν διεθνείς κανόνες τυποποίησης, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας, η αντικειμενικότητα και η συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΤΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση