Υπογράφεται εντός της εβδομάδας η κοινή υπουργική απόφαση για την προκήρυξη των Νέων Αγροτών ύψους 420 εκατ. ευρώ με τις αιτήσεις να ξεκινούν τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γεώργιο Στύλιο στα πλαίσια της ΔΕΘ, σημειώνοντας ότι πάνω από 10.000 φάκελοι θα εγκριθούν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον κ. Στύλιο, υπάρχει στόχος οι εγκρίσεις στη φετινή πρόσκληση να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Φεβρουάριο, ώστε να μπει και το 70% του πριμ των 35.000-40.000 ευρώ. Όπως τόνισε η υποβολή των αιτήσεων και η παρακολούθησή τους θα γίνεται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ώστε να γίνουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα οι αξιολογήσεις των φακέλων, ενώ προειδοποίηση ότι η προκήρυξη θα θέσει αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους. Το σύστημα αυτό άλλωστε επιτρέπει η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των φακέλων να γίνεται στον μισό περίπου χρόνο, από τους 12 μήνες που απαιτούνταν, στους έξι με επτά.

Επιπλέον ο υφυπουργός ανέφερε στο πλαίσια της εκδήλωσης «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη Γεωργία, Αειφορία, Γεωργία Ακριβείας, Κλιματική Αλλαγή και οι Επιπτώσεις» ότι Οκτώβριο-Νοέμβριο θα βγει και η προκήρυξη για τη Βιολογική Γεωργία ύψους 450 εκατ. ευρώ, ενώ, έως το τέλος του έτους 80 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στο Μέτρο 2.1 «Σύμβουλοι», 40 εκατ. ευρώ για έγγειες βελτιώσεις και 40 εκατ. ευρώ για την αγροτική οδοποιία. Τέλος, με 60 εκατ. ευρώ θα εξυπηρετηθούν τα επιχειρησιακά σχέδια των δικαιούχων του Μέτρου 16 «Συνεργασία».

Αναφορικά με τις πληρωμές των αγροτών, ο υφυπουργός τόνισε ότι θα εξυπηρετηθούν έως το τέλος του έτους οι Νέοι Αγρότες της πρώτης προκήρυξης (β’ δόση) και οι δικαιούχοι μεταποίησης. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Στύλιου, συνολικά μέχρι την εκπνοή του 2021 θα έχουν πιστωθεί περί τα 750 με 800 εκατ. ευρώ για την εξυπηρέτηση των προγραμμάτων του ΠΑΑ της περιόδου 2014-2022.

Όροι ένταξης στου Νέους Αγρότες 2021

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα 

β) Νομικά πρόσωπα στα οποία ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι νέος γεωργός που, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης, πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι ενήλικας έως 41 ετών.

2) Είναι μόνιμος κάτοικος σε κάποια από τις περιοχές εφαρμογής του μέτρου.

3) Εγκαθίσταται για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

4) Υποβάλλει ΕΑΕ για το έτος 2021.

5) Εγγράφεται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα,  ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.

6) ∆εν έχει ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

7) Κατά την τελευταία πενταετία δεν έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

8) ∆εν έχει εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή µη εξαρτημένη ή, αν έχει, δεσμεύεται να τη διακόψει μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης της αίτησής του (εφόσον κριθεί επιλέξιμος) και πριν την ένταξή του στο μέτρο.

9) ∆εν έχει υπάρξει στο παρελθόν δικαιούχος μέτρων νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014-2020, του ΠΑΑ 2007-2013 και του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006.

10) ∆εν έχει σύζυγο η οποία ή ο οποίος: α) Έχει υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε το έτος 2021 ή/και β) Τα έτη 2019 ή/και 2020 έχει υποβάλλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή/και γ) Είναι επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα, βάσει βεβαίωσης του ΜΑΑΕ, ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης / αγρότισσα από το ΜΑΑΕ. Εξαιρούνται οι σύζυγοι των επαγγελματιών αγροτών στο τομέα της αλιείας.

11) ∆εν είναι σπουδαστής/στρια ή φοιτητής/τρια που δεν έχει συμπληρώσει τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή.

12) Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%). Στο πρόσωπο του νέου γεωργού πρέπει να συντρέχουν όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

13) Η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης. Ως ευρύτερη περιοχή του τόπου κατοικίας νοείται η περιοχή στην οποία ο γεωργός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης για την εύρυθμη λειτουργία της εκμετάλλευσης. Η περιοχή αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια των όμορων Περιφερειακών Ενοτήτων.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση