Η προετοιμασία για την ενεργοποίηση του εργαλείου μικροπιστώσεων έως 25.000 ευρώ για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεων συνεχίζεται, µε την υπογραφή της σχετικής σύβασης για την ενεργοποίησή του µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για δάνεια το μισό των οποίων θα χρηματοδοτείται απευθείας από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από κεφάλαια ύψους 21,5 εκατ. ευρώ, ώστε οι τράπεζες να προσφέρουν τα συγκεκριμένα δάνεια µε επιτόκιο κάτω από το μισό της αγοράς και µε ελάχιστες ή μηδενικές εγγυήσεις.

Μετά την υπογραφή της σχετικής σύβασης µε την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα ακολουθήσει η πρόσκληση προς τις ελληνικές τράπεζες ή ακόμα και άλλους φορείς που είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν μικροδάνεια χρηματοδοτούμενα κατά το ήμισυ από το ΠΑΑ. Αυτό αναμένεται να γίνει έως τέλος του έτους.

Μένει παράλληλα να φανεί αν θα υπάρξει και κάποια εμπλοκή µε το νόμο 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηµατοδοτήσεων». Στις σκέψεις των διαχειριστικών αρχών βρίσκεται επίσης η παράλληλη ενεργοποίηση της Τεχνικής Βοήθειας, δηλαδή το κάθε δάνειο να συνοδεύεται και από συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς τον δικαιούχο. Αυτό είναι ένα μοντέλο που ακολουθείται από διεθνείς τραπεζικούς οργανισμούς και ειδικότερα την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στα προϊόντα που προσφέρει προς τους δανειολήπτες.

Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως οι μικροπιστώσεις είχαν καταργηθεί από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για να χρηματοδοτηθεί η έκτακτη ενίσχυση ελαιοπαραγωγών (Μέτρο 21). Ωστόσο τα έξτρα κονδύλια της μεταβατικής περιόδου, φαίνεται πως θα δώσουν εκ νέου ζωή στο μέτρο.

Κόβει την επιδότηση και την όρεξη για δάνειο το Ταμείο Εγγυήσεων

Έως το 2025 αναμένεται να πάρει παράταση στη λειτουργία του, το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης γεγονός που σημαίνει ότι και στο ξεκίνημα της νέα ΚΑΠ, θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο χρηματοδότησης των αγροτών.

Προς το παρόν, ωστόσο, αυτό που προβληματίζει από τη μέχρι στιγμής λειτουργία του ΤΕΑΑ, είναι ότι δεν είναι λίγοι οι αιτούντες που παραιτούνται τελικά από το δανεισμό, όταν μαθαίνουν ότι λόγω της εγγύησης και της μείωσης του επιτοκίου θα χάσουν κάποια χρήματα από την επιδότηση Σχεδίων Βελτίωσης-Μεταποίησης (κανόνας Ακαθάριστου Ισοδύναμου Επιχορήγησης).

Ακόμα και όσοι δεν έχουν µπει σε πρόγραμμα του ΠΑΑ αλλά έχουν στα σκαριά κάποια επένδυση δεν δείχνουν το αναμενόμενο ενδιαφέρον. Είναι διατεθειμένοι να περιμένουν τα καινούργια Σχέδια Βελτίωσης ή ακόμα και τους Νέους Αγρότες, κάτι που θεωρούν προτιμότερο από το να «φορτωθούν» ένα δάνειο 10ετίας ακόμα και εγγυημένο.

Ως εκ τούτου, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί µία έρευνα από τις διαχειριστικές αρχές (καμπάνια ερωτηματολογίων) ως προς την ικανοποίηση των δικαιούχων από το ΤΑΑΕ. Από εκεί και πέρα θα εξεταστούν τυχόν βελτιώσεις ώστε να ενσωματωθούν εν καιρό στον κανονισμό του Ταμείου. Όπως και να έχει, έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί αιτήσεις ύψους 109 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τώρα τα εγγυημένα δάνεια έως 200.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης στους αγρότες και στις μεταποιητικές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία από το Ταμείο Εγγυήσεων, ακόμα δεν είναι διαθέσιμα προς εκταμίευση, παρά το γεγονός ότι οι αιτήσεις έχουν ανοίξει από τις 3 Ιουνίου. Σύμφωνα µε πληροφορίες, αυτός είναι και ο λόγος που έχει ζητηθεί παράταση για τις αιτήσεις έως το Δεκέμβριο του 2022, στα πλαίσια της τροποποίησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Σημειώνεται εδώ πως δικαιούχοι των εγγυημένων δανείων είναι όσοι έχουν αποδεδειγμένα μείωση τζίρου τα έτη 2020-2021 σε σχέση µε το 2019. Το πόσο είναι αυτή η μείωση, εξαρτάται από την κάθε τράπεζα που προσφέρει το δάνειο. Τα δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ύψους έως 200.000 ευρώ, παρέχονται χωρίς υποχρέωση για επενδύσεις και µε σημαντική απλοποίηση στη διαδικασία χορήγησης, καθώς οι ωφελούμενοι δεν απαιτείται να υποβάλουν επιχειρηματικό σχέδιο, ούτε να προσκομίσουν απολογιστικά αποδεικτικά στοιχεία δαπανών.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται στο www.ependyseis.gr

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση