Με 180 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθούν τα νέα Σχέδια Βελτίωσης, με 150 εκατ. ευρώ η Απονιτροποίηση και 70 εκατ. ευρώ η Δάσωση Αγροτικών Γαιών σύμφωνα με την 9η τροποίηση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης που απέστειλαν οι διαχειριστικές αρχές προς έγκριση στην ΕΕ. Παράλληλα προβλέπονται ολοκαίνουργια Μέτρα όπως είναι για παράδειγμα το Μέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος» και το Μέτρο 14 «Ευζωία των ζώων».

 

Όσον αφορά τη Βιολογική Γεωργία που θα προκηρυχθεί Οκτώβριο-Νοέμβριο, οι δεσμεύσεις τελικά θα έχουν διάρκεια διετίας, με τις αρχές να προβλέπουν και νέα προϊόντα με ενίσχυση 60 ευρώ το στρέμμα: Αγκινάρα, φασολάκια υπαίθρια και θερμοκηπίου, αρακάς (χλωρός), κουκιά (χλωρά), μπάμια (λοβός), καρπούζι υπαίθριο και θερμοκηπίου, πεπόνι υπαίθριο και θερμοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερμοκηπίου, αγγούρι υπαίθριο και θερμοκηπίου, γλυκοπατάτα, τομάτα υπαίθρια και θερμοκηπίου, μάραθος, άνηθος, σέλινο, μαϊντανός, ρίγανι, ραδίκι, σέσκουλο, βλίτα, σπανάκι, σταμναγκάθι, πιπεριά θερμοκηπίου, μελιτζάνα θερμοκηπίου.

Η τιμή ενίσχυσης για τη βιολογική μελισσοκομία ανέρχεται στα 26,39 ευρώ/κυψέλη/έτος.

Αναλυτικότερα, την περίοδο 2021-2022 θα προκηρυχθούν τα εξής Μέτρα:

Μ4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης):

Εισαγωγή νέας δράσης με πόρους από το Μέσο Ανάκαμψης με πόρους ύψους 180 εκατ. ευρώ. Η στήριξη αφορά κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με προσανατολισμό, κατά προτεραιότητα στους εξαγώγιμούς κλάδους αλλά και σε εκείνους που στρέφονται κυρίως στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, για τα οποία η Χώρα παρουσιάζει συγκριτικό πλεονέκτημα, θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητά τους, στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας και στη βελτίωση της ανθεκτικότητά τους. Επιπλέον θα διευκολύνει την είσοδό τους σε νέες αγορές ικανοποιώντας τις νέες διατροφικές απαιτήσεις των καταναλωτών. Πέραν των ανωτέρω, θα δοθεί βαρύτητα στον κλάδο της μελισσοκομίας λόγω της σημαντικής συμβολής στην επικονίαση και κατά επέκταση στο περιβάλλον, αλλά και στις πυρόπληκτες περιοχές για την τόνωση της γεωργικής δραστηριότητας στις περιοχές αυτές.

Μ3.1 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων», με στόχευση το σύστημα ποιότητας AGRO 2 (1,2) «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στη Γεωργική Παραγωγή» και ειδικότερα για το βαμβάκι με επιπλέον κατανομή ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται στα 32,5 εκατ. ευρώ. Το AGRO 2-1 περιλαμβάνει γενικές απαιτήσεις στο σύνολο της φυτικής παραγωγής που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά. Αποτελεί το σύνολο των αρχών για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση που είναι εφαρμόσιμες σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της καλλιέργειας στην οποία δραστηριοποιείται, ενώ το AGRO 2-2 περιγράφει τις τεχνικές και άλλες απαιτήσεις της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που συνοδεύουν το πρότυπο AGRO 2-1. Περιλαμβάνει τους γενικούς κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και τα συνοδευτικά μέτρα φιλο-περιβαλλοντικής άσκησης της γεωργίας (φυτικής παραγωγής), ώστε να παράγονται ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα και να επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση του περιβάλλοντος. Από τα ανωτέρω γίνεται εμφανής η σαφής θετική επίπτωση της ενίσχυσης του συστήματος AGRO 2 (1,2) στην παραγωγή του βάμβακος, προϊόν που ως συμβατική παραγωγή απαιτεί την αυξημένη χρήση υδατικών πόρων αλλά και λιπασμάτων – φυτοπροστατευτικών.

Μ5.2 «Στήριξη για επενδύσεις για την αποκατάσταση της γεωργικής γης και του παραγωγικού δυναμικού που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές, από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και από καταστροφικά συμβάντα», σχετικά με την αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού, κυρίως από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, με κατανομή πόρων ύψους 33,6 εκ. ευρώ

Μ6.1 «Ενίσχυση εκκίνησης επιχείρησης για νέους γεωργούς». Στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης αναθεωρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του υπομέτρου, όπως για παράδειγμα το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης που θα πρέπει να έχουν), τα κριτήρια επιλογής (στρατηγικές επιλογές προτεραιοποίησης νέων γεωργών), το ύψος ενίσχυσης αυτών, κ.λπ. Η κατανομή των επιπλέον ενωσιακών πόρων για το υπομέτρο Μ6.1 ανέρχεται περίπου στα 360,3 εκατ. ευρώ.

Μ8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων», με πληρωμή αυτών έως το 2025 και συνέχιση αυτού ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στην επόμενη προγραμματική περίοδο, έως την ολοκλήρωση της 12ετίας. Το υπομέτρο Μ8.1 επανασχεδιάζεται και επαν-υποβάλλεται εκ νέου. Οι ενωσιακοί πόροι, που προβλέπονται για τις νέες δεσμεύσεις δάσωσης, ανέρχεται στα 69 εκατ. ευρώ.

Μ11.2 «Διατήρηση Βιολογικής Γεωργίας» με στόχο νέα προκήρυξη διατήρησης βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας, με επιπλέον ενωσιακούς πόρους ύψους εκ. 400,5 ευρώ (450 εκατ. σύνολο) και πρόβλεψη για τη συμπερίληψη στο μέτρο νέων καλλιεργειών (για παράδειγμα κηπευτικά) ή εκτροφών (μελισσοκομία), οι οποίες διατηρούν το βιολογικό τρόπο παραγωγής/εκτροφής (η παραγωγή/εκτροφή ήταν βιολογική ανεξάρτητα ενίσχυσης ή όχι από το ΠΑΑ). Η πρόταση αφορά σε δεσμεύσεις διετούς διάρκειας.

Μ13 «Ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» (εξισωτική αποζημίωση). Αφορά σε επιπλέον ενωσιακούς πόρους (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που μεταφέρονται από τον Πυλώνα Ι στο ΠΑΑ 2014-2022), ύψους περίπου 366,5 εκ. € και αφορά στην ενίσχυση και των τριών υπομέτρων, συμπεριλαμβανομένης και της κανονιστικής δυνατότητας για ενίσχυση έως 2,5 ευρώ/στρμ., των περιοχών που δεν συμπεριλαμβάνονται πλέον σε αυτές με φυσικούς περιορισμούς, για τα έτη εφαρμογής 2021 και 2022.

Μ14 «Ευζωία των ζώων» με επανυποβολή επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου του Μέτρου και ενωσιακούς πόρους 33,5 εκατ. ευρώ. Το παρόν μέτρο συμπεριλαμβανόταν στην αρχική έγκριση του ΠΑΑ 2014-2020 και είχε απενεργοποιηθεί δεδομένου ότι δε λειτουργούσε ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός του μέτρου ό «Κτηνίατρος εκτροφής». Το μέτρο επανυποβάλλεται με την αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους. Το μέτρο αφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες/δεσμεύσεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, που ακολουθούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα/πρωτόκολλα (Welfare Quality®, 2009). Οι δεσμεύσεις αυτές αφορούν παρεμβάσεις που κατηγοριοποιούνται στις τέσσερεις κατηγορίες: (α) Διατροφή, (β) Σταβλισμό, (γ) Υγεία και (δ) Εκδήλωση χαρακτηριστικών φυσιολογικής συμπεριφοράς των ζώων.

Μ19 «CLLD- LEADER», με κατανομή επιπλέον ενωσιακών πόρων, που ανέρχονται περίπου στα 59,5 εκ. € και αφορά σε: α) νέες προσκλήσεις του υπομέτρου Μ19.2 τοπικών προγραμμάτων που παρουσιάζουν δυναμική, β) επιπλέον δαπάνες λειτουργίας των ΟΤΔ για τα έτη 2021 και 2022, γ) δαπάνες προετοιμασίας των νέων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την περίοδο 2023-2027, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΓΠ.

Μ4.14 και Μ4.2.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία / Μικρο-πιστώσεις, με ενωσιακή κατανομή 21,5 εκατ. ευρώ τόσο για δικαιούχους της ανωτέρω νέας δράσης Μ4.1.5, όσο και για μη δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022.

Μ10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (Απονιτροποίηση), με ενωσιακή κατανομή 150 εκατ. ευρώ, για νέα πρόσκληση με διετείς δεσμεύσεις. Για τις νέες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται απ το 2021 και μετά, επιλέξιμες είναι και οι δενδρώδεις καλλιέργειες (σε όλες τις Περιφέρειες) που βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων από τα νιτρικά ζωνών και των περιοχών σημαντικών υγροτόπων. Για τα εσπεριδοειδή η ενίσχυση είναι 27,2 ευρώ το στρέμμα, για ελιά 45,2 ευρώ το στρέμμα για ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα 317 ευρώ το στρέμμα, μήλα-αχλάδια με 18,8 ευρώ το στρέμμα.

Μ17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήματος» – Νέα πιλοτική δράση σε παραγωγούς ή/και ομάδα/ες παραγωγών, με ενωσιακή κατανομή 9,5 εκατ. ευρώ.

 

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση