Λίγες ημέρες απομένουν έως ότου βγει στον «αέρα» η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες µε τις διαχειριστικές αρχές να επεξεργάζονται αλλαγές της τελευταίας στιγμής στα κριτήρια μοριοδότησης, σύμφωνα µε το τροποποιημένο ΠΑΑ που εστάλει προς έγκριση στην ΕΕ.

Σύμφωνα µε το σχετικό έγγραφο, στα κριτήρια μοριοδότησης αναμένεται να υπάρξει μέριμνα για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Το αν αυτό θα μεταφραστεί σε κάποια επιπλέον µόρια ή σε χαμηλότερη «βάση ένταξης» αυτό μένει να φανεί. Παράλληλα, πολύ πιθανή είναι η προτεραιοποίηση σε εκμεταλλεύσεις που θα προχωρήσουν σε διαρθρωτικές αλλαγές των γεωργικών εκμεταλλεύσεων συµπεριλαµβανοµένου ψηφιακού ή άλλου εκσυγχρονισµού τους, κάτι που δεν προβλεπόταν σαφώς στον πίνακα μοριοδότησης που είχε δημοσιευθεί. Παράλληλα, στο τροποποιημένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρεται πως «η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου είναι τα πέντε έτη», για το Μέτρο των Νέων Αγροτών.

Αυτό διαφέρει από την προδημοσίευση, που ανέφερε μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη, οπότε είναι ακόμη ένα σημείο που ενδέχεται να αλλάξει κατά την τελική προκήρυξη. Σημειώνεται πως μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, οι Νέοι Αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ως «κατ’ επάγγελμα αγρότες» για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, στην πρόσκληση, αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ενσωµατωθoύν και οι οδηγίες που είχαν αποστείλει οι διαχειριστικές αρχές στους μελετητές σχετικά µε τη «δέσμευση τζίρου».

Συγκεκριμένα, oι δικαιούχοι του μέτρου, κατά την περίοδο του σχεδίου δράσης τους καθώς και κατά την τετραετή περίοδο δέσμευσης μακροχρονίων υποχρεώσεων, θα δεσμεύονται για την πραγματοποίηση ενός ελάχιστου κύκλου εργασιών. Έτσι, από το επόμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο του έτους ένταξής τους στο μέτρο θα ελέγχεται αν πραγματοποιούν ετησίως κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες.

Ο ελάχιστος αποδεκτός τζίρος κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου δεν πρέπει να υπολείπεται του 50% της τυπικής απόδοσης εισόδου στο μέτρο (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση του ΟΣΔΕ 2021). Από το ημερολογιακό έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι και την ολοκλήρωση των μακροχρονίων υποχρεώσεων πρέπει να πραγματοποιούν ετήσιο κύκλο εργασιών (πωλήσεις βάσει Ε3) που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες, τουλάχιστον ίσο με το 60% της τυπικής απόδοσης εξόδου (τυπική απόδοση που προκύπτει από την δήλωση ΟΣΔΕ του έτους ολοκλήρωσης). Περιπτώσεις ανώτερης βίας που οφείλονται σε φυσικές καταστροφές και περιορίζουν τον κύκλο εργασιών θα εξετάζονται κατά περίπτωση και ενδεχομένως σε συνεργασία με τον ΕΛΓΑ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση