Φορολογικά κίνητρα, με τη μορφή της έκπτωσης του 30% από τον φόρο εισοδήματος επί τρία έτη, προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για συνενώσεις, μετασχηματισμούς και συνεργασίες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, που τέθηκε σε διαβούλευση.

Μάλιστα πριμοδοτούνται με τον ίδιο τρόπο και οι ατομικές επιχειρήσεις που μετατρέπονται σε προσωπικές εταιρείες ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία, καθώς και οι συνενώσεις ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

Παράλληλα με τα φορολογικά κίνητρα του νομοσχεδίου, οι επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασίες και συνενώσεις θα έχουν πρόσβαση στα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας είναι ένα από τα κριτήρια επιλεξιμότητας γι’ αυτά.

Το νομοσχέδιo ήταν μία από τις δεσμεύσεις (ορόσημα 3ου τριμήνου) που είχε η χώρα προκειμένου να εισπράξει την πρώτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, δηλαδή τα επόμενα 3,5 δισ. ευρώ, μετά την προκαταβολή των 4 δισ. ευρώ. Το έθεσαν σε διαβούλευση ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα κίνητρα αφορούν κατά κύριο λόγο μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και όχι μεγάλες. Ειδικότερα, οι μετασχηματισμοί επιχειρήσεων (συγχωνεύσεις) απευθύνονται κυρίως σε μεσαίες και οι συνεργασίες σε μικρές επιχειρήσεις. Πριμοδοτούνται ιδιαιτέρως πετυχημένες μορφές συνεργασίας όπως η συμβολαιακή γεωργία και το franchising.

Το ν/σ αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην αύξηση του μικρού μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, ως μία από τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας που ευθύνεται για τη χαμηλή παραγωγικότητά της αλλά και για τη μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή. Σημειώνεται ότι το 95% των επιχειρήσεων απασχολεί έως εννέα άτομα.

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο αφορά:

1. Μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 250 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

2. Συνεργασίες επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 50 εργαζομένους, των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

Συνεργασίες επιχειρήσεων

Για να πριμοδοτηθούν οι συνεργασίες επιχειρήσεων (franchising και συμβολαιακή γεωργία, αλλά και συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες, οργανώσεις παραγωγών) υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν σκοπό την από κοινού προώθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους.

-Να διαρκεί η συνεργασία για τουλάχιστον πέντε χρόνια από τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας.

-Ο συνολικός μέσος κύκλος εργασιών των εταιρειών που μετέχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη τριετία, να είναι τουλάχιστον ίσος με το 150% του κύκλου εργασιών της εταιρείας με τον μεγαλύτερο μέσο κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

Συγχωνεύσεις

Σε ό,τι αφορά τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων, προκειμένου να πάρουν τη φορολογική έκπτωση του 30% για τρία χρόνια πρέπει επίσης να έχουν μέσο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης εξ αυτών. Επιπλέον, όμως, πρέπει ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας, δηλαδή το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, να είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 450.000 ευρώ.

Συνεργασίες προσώπων

Σε περίπτωση συνεργασίας προσώπων, η έκπτωση παρέχεται αν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο ή άλλη νομική οντότητα, όπου το καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα συνεισφέρει τουλάχιστον 10% του εταιρικού κεφαλαίου του νέου νομικού προσώπου και το εταιρικό αυτό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150.000 ευρώ.

Μετατροπές ατομικών επιχειρήσεων

Σε περίπτωση μετατροπής ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία ή σε οποιασδήποτε άλλης μορφής εταιρεία ή σε περίπτωση συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία νομικού προσώπου, το κίνητρο δίνεται εφόσον η ατομική επιχείρηση έχει ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας, η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία με το διπλογραφικό σύστημα και –σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατομικών επιχειρήσεων– ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι μεγαλύτερος από το 150% του κύκλου εργασιών της μεγαλύτερης ατομικής επιχείρησης.

Πλαφόν στην απαλλαγή

Το νομοσχέδιο θέτει οροφή στο όφελος από τη φορολογική ελάφρυνση:

-Στην περίπτωση μετασχηματισμού ή συνένωσης επιχειρήσεων δεν μπορεί να ξεπερνάει το 1 εκατ. ευρώ σε διάστημα τριών ετών.

-Στην περίπτωση συνεργασιών δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 100.000 ευρώ για καθένα από τα συνεργαζόμενα πρόσωπα, επίσης σε διάστημα τριών ετών.

Η ελάφρυνση ισχύει από το επόμενο έτος της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής και δεν εφαρμόζεται στις κατασκευαστικές κοινοπραξίες. Σε περίπτωση franchising, το κίνητρο παρέχεται αποκλειστικά στον δικαιοδόχο (franchisee).

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την 1η Νοεμβρίου και για να συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν τον σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minfin/?p=10845

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση