Σε φάση προετοιμασίας για τους φακέλους και τα επιχειρηματικά τους σχέδια έχουν µπει για τα καλά οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες (29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις).

Προς το παρόν όπως αναφέρουν μεγάλα μελετητικά γραφεία στην Agrenda, σε πρώτη φάση οι περισσότεροι που έκαναν ΟΣ∆Ε ώστε να μπορέσουν να µπουν στην προκήρυξη, φαίνεται πως τελικά θα προχωρήσουν µε την αίτηση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει να εκφράζεται κάποιος προβληματισμός ως προς την ετήσια δέσμευση τζίρου (50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης), κυρίως όσον αφορά τους υποψήφιους µε νέες πολυετείς φυτεύσεις.

Αυτοί, θα δυσκολευτούν για κάποια χρόνια να δηλώσουν στο Ε3 τον τζίρο που απαιτείται όσο τα δέντρα τους είναι µη παραγωγικά, δέσμευση που ενέχει τον κίνδυνο απένταξης από το Μέτρο εφόσον δεν καλυφθεί. Ως προς αυτή τη δέσμευση, παρότι η προκήρυξη δεν θέτει εξαιρέσεις, δεν αποκλείεται κάποια τροποποίηση µε ειδική µνεία για περιπτώσεις µε νεοφυτεµένο φυτικό κεφάλαιο.

Σημειώνεται εδώ πως για να πιάσουν το κριτήριο της παραγωγικής δυναμικότητας, οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπάθησαν να πιάσουν Τυπικές Αποδόσεις ένταξης άνω των 20.000-25.000 ευρώ (συν 10 µόρια), κάτι που σημαίνει ότι ετησίως ο τζίρος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από τα 10.000-12.500 ευρώ. 

Γι’ αυτό το ενδεχόμενο, έμπειρος μελετητής αναφέρει πως κάποιοι που ήθελαν να µπουν στο Μέτρο µε νεοφυτεµένα δέντρα, τελικά εφόσον είχαν τη δυνατότητα, πήραν µε γονική παροχή παραγωγικά δέντρα, ώστε να είναι σε θέση να δικαιολογούν τους τζίρους. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η ιστορία µε τα έσοδα έχει να κάνει και µε τους δείκτες Τυπικής Απόδοσης, οι οποίοι θεωρούνται εκτός πραγματικότητας, ενώ το γεγονός ότι οι στρεμματικές αποδόσεις μετριούνται οριζόντια χωρίς διαχωρισμούς ανά Περιφέρεια, δεν βοηθά στη σωστή διαχείριση του προγράμματος.

Όπως και να έχει από τα 25.000 ΟΣ∆Ε που είναι υποψήφια προς ένταξη, εκτιμάται ότι τελικά περί τις 20.000 αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα το διάστημα 29 Οκτωβρίου -15 Δεκεμβρίου (διορία αιτήσεων Μέτρου 6.1.).

Τα κονδύλια ανά Περιφέρεια

Σημειώνεται εδώ πως μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, τα 420 εκατ. ευρώ της προκήρυξης δεν είχαν μοιραστεί ανά Περιφέρεια. Αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο που θα καθορίσει τις τύχες των υποψήφιων που συγκεντρώνουν µόρια που είναι στα όρια της βάσης. Για παράδειγμα στην πρώτη πρόσκληση του 2016 (πριν την ένταξη όλων των επιλαχόντων) η βάση ένταξης στη Θεσσαλία ήταν 60 µόρια και σε άλλες Περιφέρειες 50, λόγω της μοιρασιάς των κονδυλίων. Πάντως, αναμένεται τα περισσότερα χρήματα να μοιραστούν στην Κ. Μακεδονία.

Οι κρίσιμες διορίες για Νέους Αγρότες

Για την ένταξη των δικαιούχων

41 Έτη: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, πριν την αίτηση στήριξης.

18 Μήνες: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά, κατά το δεκαοκτάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

36 Μήνες: Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκμεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν µέσω του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισής τους.

3-4 Έτη: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο, µε διάρκεια 3 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.

4 Έτη: ∆εν μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούμενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.

5 Έτη: ∆εν μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών που προηγούνται της πρώτης εγκατάστασης.

Δεσμεύσεις δικαιούχων

9 Μήνες: Εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου.

12 Μήνες: Ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης να υπαχθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

18 Μήνες: Εντός δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».

4 Έτη: Οι δεσμεύσεις τηρούνται μετά την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου για 4 έτη.

 

Νέα εξάμηνη παράταση για αίτημα πληρωμής στα Σχέδια Βελτίωσης

Ακόμα έξι μήνες προστίθενται στο 18µηνο που είχαν στη διάθεσή τους οι δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να καταθέσουν α’ αίτημα πληρωμής για υλοποίηση της επένδυσής τους, σύμφωνα µε τροποποιητική απόφαση.

Επιπλέον, µε την εν λόγω τροποποίηση:

  1. Προστίθεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης σε περίπτωση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου χωρίς την υποβολή αιτήματος πληρωμής.
  2. Διευκρινίζεται η υποχρέωση πραγματοποίησης επιτόπιας επίσκεψης σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης.
  3. Διευρύνεται η δεξαμενή των υπαλλήλων που μπορούν να συμμετέχουν στις επιτροπές παρακολούθησης µε υπαλλήλους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων βελτίωσης.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση