Σε επίπεδο αγροτεμαχίου και όχι δικαιούχου, αναλαμβάνονται οι δεσμεύσεις στα πλαίσια των νέων Μέτρων Απονιτροποίησης και Βιολογικής Γεωργίας, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους αγρότες να ενταχθούν και στα δύο προγράμματα που ανοίγουν μέσα στο έτος.

Αυτό σημαίνει πως ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις αλλά για διαφορετικά αγροτεμάχια. Για παράδειγμα ένας αγρότης μπορεί να λαμβάνει 60 ευρώ το στρέμμα πριμ για 2 έτη για τα βαμβάκια του µέσω της Απονιτροποίησης, και παράλληλα να εντάξει έναν ελαιώνα που έχει επίσης στην κατοχή του για µία τριετία στα Βιολογικά µε 67,9 ευρώ ενίσχυση.

Ωστόσο, ο συνδυασμός των πριμ και των δεσμεύσεων στο ίδιο αγροτεμάχιο απαγορεύεται σύμφωνα µε τις προδημοσιεύσεις των Μέτρων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην προδημοσίευση της Απονιτροποίησης: «Αποκλείονται από τη στήριξη τα αγροτεμάχια που κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020.».

Παράλληλα, περιορισμοί υφίστανται και μεταξύ των τεσσάρων δράσεων της Απονιτροποίησης. Συγκεκριμένα, ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλλει αίτηση και στις δύο Προσκλήσεις της Δράσης για διαφορετικά αγροτεμάχια µε εξαίρεση το συνδυασμό ειδικών δεσμεύσεων Αγρανάπαυσης – Αμειψισποράς, καθώς και Αγρανάπαυσης – Παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης. Για την περίπτωση των µη επιτρεπόμενων συνδυασμών, ο αιτών πρέπει να επιλέξει µια από τις δύο ειδικές δεσμεύσεις για το σύνολο των αγροτεμαχίων που θέλει να εντάξει στη δράση. Συνεπώς οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν περισσότερες των μιας δεσμεύσεων σύμφωνα µε τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς:

 

Προτεραιότητα σε μεγάλες μονάδες

Oι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στην Απονιτροποίηση το πριμ είναι διετές ενώ στα Βιολογικά είναι τριετές, µε πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων το 2022. Και στα δύο Μέτρα προτεραιότητα ένταξης θα έχουν τα μεγάλα σε έκταση αγροτεμάχια. Όμως, το γεγονός αυτό οδήγησε δύο αγρότες να πάρουν εγκρίσεις για βιολογικά όσο ολόκληρη η Περιφέρεια Ηπείρου σε περασμένη προκήρυξη, ενώ στην Απονιτροποίηση, οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις δεν είχαν καμία τύχη. Σηµειωτέον, πως ο πίνακας μοριοδότησης για τα δύο Μέτρα δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση