Το πρώτο ολοκληρωμένο προσχέδιο του Μέτρου δημιουργίας συνεργατικών σχημάτων αποχωρούντος – νέου γεωργού µε τίτλο «Προώθηση της διαδοχής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις» µέσω του νέου ΠΑΑ είναι γεγονός.

Πρόκειται για κείμενο που προέρχεται από την επεξεργασία των ισπανικών αρχών, το οποίο έρχεται να δώσει µία πολύ καλή κατεύθυνση για το τι πρέπει να περιμένουν οι Έλληνες αγρότες στα πλαίσια της προετοιμασίας του Μέτρου από τις εδώ αρχές.

Στο σχέδιο αναφέρεται πως η επιδότηση θα δίνεται για µία 7ετία ανάλογα τον μέσο όρο εσόδων (κόστος ευκαιρίας) που έβγαζε από τη γεωργία ο αγρότη που αποχωρεί (συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων), ενώ το πριμ εξόδου θα μπορεί να δίνεται και για περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συγκεκριμένα, το πλάνο έχει ως εξής:

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα επικεφαλής εκμετάλλευσης που έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έτη συνταξιοδότησης ή πρόκειται να τα συμπληρώσουν στο τέλος της συνεργασίας, ή που έχουν άλλες δικαιολογημένες αιτίες ανωτέρας βίας, και παραχωρούν τη γεωργική τους εκμετάλλευση σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θέλει να τον διαδεχτεί στο αγρόκτημα µέσω συνεργασίας.

Προϋποθέσεις επιδεξιότητας

Παρουσίαση ενός έργου συνεργασίας μεταξύ συνταξιούχου αγρότη και του διαδόχου που πρόκειται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα (µέσω μίσθωσης, σύμβασης πώλησης), το οποίο θα οδηγήσει σε ολική μεταβίβαση της εκμετάλλευσης.

Χαρακτηριστικά εκχωρητή:

Να είναι ενεργός αγρότης κατά την υποβολή της αίτησης. Να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων τα τελευταία 5 χρόνια. Να βρίσκεται σε κατάσταση καθιερωμένης συνταξιοδότησης ή να πληροί τις προϋποθέσεις για να αποχωρήσει από τη δραστηριότητα σύμφωνα µε την εθνική νομοθεσία ή να έχει άλλη δικαιολογημένη αιτία διακοπής της δραστηριότητας (π.χ. μόνιμη εργασιακή αναπηρία).

Χαρακτηριστικά προσώπου στον οποίο εκχωρείται η εκμετάλλευση: Πρέπει να είναι άνω των 18 ετών και κάτω των ετών που υποδεικνύονται από κάθε περιφερειακή αρχή. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι στην ηλικία που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο και αναλαμβάνει την αγροτική εκμετάλλευση.

Ποσοστό ενίσχυσης

Μορφή ενίσχυσης: Επταετής επιδότηση υπό τη μορφή ποσού που καλύπτει το κόστος συνεργασίας και το κόστος των έργων και των εργασιών που εκτελούνται. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης εξαρτάται από το κόστος ευκαιρίας (έσοδα συν ενισχύσεις ή Τυπική Απόδοση) µε βάση έναν ετήσιο μέσο όρο βάσει του προσανατολισμού του αγροκτήματος για το άτομο που συνταξιοδοτείται, μαζί µε τον υπολογισμό του χρόνου που αφιερώνεται στην εκπαίδευση και τη μετάδοση πληροφοριών στο διάδοχο πρόσωπο καθώς και το κόστος που προκύπτει από αυτή τη συνεργασία.

Ενίσχυση των νεαρών

Η υποχρεωτική εκπαίδευση/κατάρτιση των νεαρών αγροτών ώστε να είναι δικαιούχοι της «Συμπληρωματικής Εισοδηματικής Ενίσχυσης των Νέων Γεωργών» στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ, προβλέπεται στο στρατηγικό σχέδιο. Σύμφωνα µε τη Χρυσούλα Θεοδωρίδου από το Τμήμα ΚΑΠ  και Ευρωπαϊκών Σχέσεων του ΥπΑΑΤ, η υποχρέωση αυτή έρχεται από τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα, κάτι που σημαίνει
ότι η χορήγηση αυτής της ενίσχυσης δεν θα δίνεται σε όλους τους νεαρούς αγρότες όπως γίνεται την τρέχουσα περίοδο.
Η συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για νέους αγρότες χορηγείται για μέγιστη διάρκεια πέντε ετών, αρχής γενομένης από το πρώτο έτος υποβολής της αίτησης πληρωμής για νέους αγρότες. Δηλαδή, δικαιούχοι θα οριστούν το 2023 επίσης όσοι νέους αγρότες έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το έτος 2019 και μετά. Για το 2024 όσοι έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε το 2020 κ.ο.κ. Η στήριξη λαμβάνει τη μορφή ετήσιας αποσυνδεδεμένης πληρωμής ανά επιλέξιμο στρέμμα ή κατ’ αποκοπή ποσού, σύμφωνα µε τα ευρωπαϊκά νομικά κείμενα.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση