Στην ταυτοποίηση της ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) και στις επιλεξιμότητες εντοπίζεται μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο πρόβλημα των σοβαρών μειώσεων που καταγράφονται στην προκαταβολή του τσεκ και που έχουν δημιουργήσει για μια ακόμα φορά τεράστια αναστάτωση στις τάξεις των αγροτών δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης.

Στα προβλήματα θα πρέπει να προστεθεί και η καθυστέρηση με την οποία ανέβηκε στο ηλεκτρονικό σύστημα η εξατομίκευση της πληρωμής, εξέλιξη που συνδέεται, όπως και πολλά από τα προβλήματα της πληρωμής, με τις «αψιμαχίες» που ακολουθούν την πορεία του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του τεχνικού συμβούλου.  Ενδεικτικό της κατάστασης, στην εκλογική περιφέρεια του υπουργού Λιβανού, στο Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 70.000 στρέμματα έμειναν απλήρωτα στην πληρωμή της Τετάρτης 26 Οκτωβρίου, λόγω μη επιλεξιμότητας για διαφορές του ενός και των δύο μέτρων.

Εκτός από τις περιπτώσεις δικαιούχων που έχουν να κάνουν με προβλήματα με διοικητικούς ελέγχους ή εκκρεμότητες με την ΑΑΔΕ, δεν είναι λίγοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στους οποίους φαίνεται να έγραψε ήδη το «ψαλίδι» που αναμένεται να εκδηλωθεί οριζόντια στην επερχόμενη εξόφληση του Δεκεμβρίου. Σημειώνεται ότι η εικόνα αυτή δεν είναι καθολική και ότι μικρές αποκλίσεις αποδίδονται στην παρακράτηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Σε κάθε περίπτωση, η πρώτη εικόνα λίγες ώρες μετά την πίστωση των χρημάτων, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ιδανική. Το τηλέφωνο στα γραφεία του Agronews και της Agrenda δεν έχει σταματήσει να χτυπά, με παραγωγούς να διαμαρτύρονται για μεγάλες και ανεξήγητες περικοπές στο τσεκ.
Σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει λόγο για γραμμική μείωση 2,09% της αξίας των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης κατ’  επιταγή της Ε.Ε (δημοσιονομική πειθαρχία) , καθώς και γραμμική μείωση στην αξία όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5% για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε γεωργούς Νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν την γεωργική τους δραστηριότητα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα 26/10/2021 ολοκληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, ύψους 633.434.763,44 ευρώ σε 521.657 δικαιούχους και από το απόγευμα θα ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Σημειώνεται ότι, για τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 2021, σύμφωνα με το άρθρο 22(5) του Καν. ΕΕ 1307/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  εφαρμόστηκε κατ΄ επιταγή της Ε.Ε. γραμμική μείωση της αξίας των Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 2,09%. Επίσης, για την κάλυψη των περιπτώσεων χορήγησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα σε γεωργούς Νεαρής ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν την γεωργική τους δραστηριότητα εφαρμόστηκε γραμμική μείωση στην αξία όλων των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5%.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 υπέβαλλαν 671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 591.459 με αξία δηλούμενων δικαιωμάτων 948.305.791,38 €.

Κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε για τη χορήγηση της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, εντοπίστηκαν ευρήματα (επισήμανση : ένας γεωργός μπορεί να έχει παραπάνω από ένα εύρημα) που επηρέασαν μερικά ή ολικά την πληρωμή των δικαιούχων. Τα ειδικά αυτά ευρήματα αφορούν κυρίως σε:

  1. Γεωργούς (63.216) με μη τεκμηρίωση ιδιοκτησίας, ή μη κατοχή στις 31.05.21 για το σύνολο ή μέρος των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 σε σχέση με τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑΔΕ, κατόπιν διεύρυνσης μηχανογραφικών ελέγχων όπως είχε προαναγγελθεί. Η ασυμφωνία στην έκταση που διαπιστώθηκε σε 113.379 αγροτεμάχια θα προσδιοριστεί μηχανογραφικά στην εκκαθάριση.
  2. Γεωργούς (61.794) με δικαιούμενο ποσό βασικής ενίσχυσης μικρότερο των 250 ευρώ. Εφόσον μετά τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών, το συνολικό ποσό τους είναι μεγαλύτερο των 250 ευρώ, θα πληρωθούν στην εκκαθάριση.
  3. Γεωργούς (4.114) που κρίθηκαν μη δικαιούχοι μετά από ελέγχους που διενήργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω μεγάλης απόκλισης μεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.
  4. Γεωργούς (4.120) για τους οποίους εκκρεμεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων (προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονομιάς κλπ.). Ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ανήλθε στις 41.747.
  5. Γεωργούς (748) για τους οποίους εκκρεμεί το αποτέλεσμα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήματος από το Υπουργείο Οικονομικών.
  6. Γεωργούς (584) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης με το τραπεζικό ίδρυμα.
  7. Γεωργούς (98) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών χρησιμοποιούνται τόσο τα δικαιούμενα ποσά των άμεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων 2020, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία του φορολογικού έτους 2020. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, ξεκίνησε άμεσα την επίλυση των εκκρεμοτήτων για τους δικαιούχους των ανωτέρω κατηγοριών 5 & 7 και θα αποσταλεί αρχείο με νεότερη επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να χορηγηθεί το δικαιούμενο ποσό σε επόμενη πληρωμή.

Εξατομικευμένες περιπτώσεις παραγωγών που παρουσίασαν ευρήματα κατά τον διασταυρωτικό μηχανογραφικό έλεγχο, με επίπτωση στο δικαιούμενο ποσό της βασικής ενίσχυσης, θα εξεταστούν επίσης, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από την έκδοση σχετικών οδηγιών.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης και του πρασινίσματος. Ο Οργανισμός συνεχίζει  εντατικά τους ελέγχους σε γεωργούς που αιτούνται δικαιώματα ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα το 2021.

Επισημαίνεται τέλος ότι, το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα είναι διαθέσιμο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

 

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Αρχίζει να φαίνεται στους λογαριασμούς των αγροτών η πίστωση προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης

Φαίνονται τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων παραγωγών, με τις αναλήψεις από τα ATM της Τράπεζας Πειραιώς να μπορούν να πραγματοποιηθούν, ενώ σταδιακά τις επόμενες ώρες θα γίνει η πίστωση των ποσών και σε όσους διατηρούν λογαριασμό στις υπόλοιπες τράπεζες.

Η σημερινή πίστωση αφορά μόνο το 70% της βασικής ενίσχυσης και δεν περιλαμβάνεται το Πρασίνισμα, το οποίο πληρώνεται πάντα το Δεκέμβριο, μαζί με την εξόφληση. Ήδη πραγματοποιούνται αναλήψεις από τα ATM της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ σταδιακά από την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου θα μπορούν να προχωρήσουν σε ανάληψη και όσοι διατηρούν λογαριασμό στις υπόλοιπες τράπεζες.

Σημειώνεται ότι στην σημερινή πληρωμή πιστώνεται το  47% των συνολικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 70% της βασικής, σε μια διαδικασία που αφήνει πολλές «ουρές» μέχρι την τελική εκκαθάριση, με πηγές της Agrenda να εκτιμούν πως οι παθογένειες του τρόπου με τον οποίο διεκπεραιώνεται η διαδικασία τα τελευταία χρόνια, θα εκδηλωθεί σε μεγάλο βαθμό στην συμπληρωματική πληρωμή που έπεται τον Δεκέμβριο.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει:

ΥΠΑΑΤ: Πληρωμές 633.434.763 εκατ. ευρώ στους αγρότες – Προκαταβολή (70%) της Βασικής Ενίσχυσης του 2021 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 26/10/20221, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση τον προγραμματισμό του, η πληρωμή του 70% της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έτους 2021, ύψους 633.434.763,44 ευρώ σε 521.657 δικαιούχους και ξεκίνησε σταδιακά η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 υπέβαλαν 671.061 παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης είναι 591.459 με αξία δηλούμενων δικαιωμάτων 948.305.791,38 €.

Επιπλέον, έχουν προγραμματιστεί μέχρι τέλη Δεκεμβρίου 2021 η καταβολή του υπολοίπου της βασικής ενίσχυσης, του πρασινίσματος και του εθνικού αποθέματος.

Επισημαίνεται ότι, το σύστημα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα είναι διαθέσιμο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Τα αιτήματα διοικητικών πράξεων καταχωρούνται μόνο ηλεκτρονικά, είτε μέσω Κ.Υ.Δ. είτε απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης, στο αυτοματοποιημένο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540) το οποίο λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 17:00.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων μέσω της εφαρμογής «Καρτέλα του Αγρότη» (https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών που έχουν για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης εφαρμογής «Δημοσιοποίηση Πληρωμών» (https://dip.opekepe.gr) με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).

Η σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς αναφέρει:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πληρωμές αγροτικών επιδοτήσεων σε δικαιούχους αγρότες

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι, το απόγευμα της Τρίτης 26.10.2021, ολοκληρώθηκε ομαλά, η πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης, για το έτος 2021 προς τους δικαιούχους αγρότες πελάτες της. 

Τα χρήματα είναι ήδη διαθέσιμα στους λογαριασμούς των αγροτών πελατών της, οι οποίοι μπορούν να κάνουν άμεσα αναλήψεις από τα 1.871 ΑΤΜ της Τράπεζας Πειραιώς, σε όλη την Ελλάδα. 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021  

Νωρίτερα το Agronews έγραφε:

Από το μεσημέρι της Τρίτης, θα αρχίσει να φαίνεται στους λογαριασμούς των αγροτών η προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης 2021. Μια πληρωμή που έρχεται βέβαια μια μέρα νωρίτερα, λόγω εθνικού πένθους για την απώλεια της Φώφης Γεννηματά, κλείνει ωστόσο, όπως – όπως τους λογαριασμούς, αποσιωπώντας σ’ αυτή τη φάση τα τεράστια προβλήματα που παρουσιάζει η φετινή διαχείριση των δηλώσεων των αγροτών.
Την οργάνωση της όλης διαδικασίας με στόχο την πίστωση των λογαριασμών των αγροτών ως το μεσημέρι της Τρίτης επιβεβαιώνουν στην Agrenda και αρμόδια στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.
Πάντως, οι τελευταίες προσπάθειες επεξεργασίας των στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση του ΟΣΔΕ δεν ήταν ικανοποιητική για τους ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ωστόσο, η άνοθεν εντολή είναι «πληρωμή πάση θυσία», πράγμα που σημαίνει ότι το μεσημέρι της 26ης Οκτωβρίου, αντί της 27ης που υπολογίζονταν αρχικά, η πίστωση των λογαριασμών θα έχει ολοκληρωθεί.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πληρωμή σ’ αυτή τη φάση του 47% των συνολικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 70% της βασικής, σε μια διαδικασία που αφήνει πολλές «ουρές» μέχρι την τελική εκκαθάριση.   

Τα σύννεφα που έχουν μαζευτεί φέτος στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων είναι πολλά και μόλις τώρα αρχίζουν να φαίνονται. Ξεκινούν από τις παλινωδίες και την υποχώρηση τελικά στο θέμα της τεχνικής υποστήριξης, μεταφέρθηκαν στην καθυστέρηση με την οποία έγιναν τελικά οι δηλώσεις και κορυφώθηκαν με τα «αδιέξοδα» στην κατανομή των βοσκοτόπων, τις «τρύπες» στο Εθνικό Απόθεμα και την απόφαση κόλαφο με την οποία η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα συναρμόδια υπουργεία προσπάθησαν να αμβλύνουν το πρόβλημα και να κρύψουν τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. 

Το τελευταίο σημαίνει ότι ακόμα και αν η αυριανή προκαταβολή ικανοποιεί τελικά τους δικαιούχους ενισχύσεων κτηνοτρόφους, αυτό που θα δουν στο τέλος της χρονιάς ως εκκαθάριση των άμεσων ενισχύσεων, θα απέχει πολύ απ’ αυτό το οποίο υπολόγιζαν να εισπράξουν με βάση τα μέχρι πρότινος δεδομένα.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση