Μεγάλο πισωγύρισα στο σχεδιασμό για τον ορισμό του ενεργού αγρότη στην ερχόμενη ΚΑΠ, αποτελεί η σκέψη του ΥΠΑΑΤ, να ενεργοποιήσει την παράγραφο του ευρωπαϊκού κανονισμού που δίνει τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να θεωρήσουν ενεργούς αυτόματα όσους λαμβάνουν έως 5.000 ευρώ άμεσες ενισχύσεις.

Η σχετική δυνατότητα είχε ενεργοποιηθεί στα πλαίσια της τρέχουσας ΚΑΠ (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015, Άρθρο 3, παράγραφος 3). Οπότε, εφόσον οι αρμόδιες αρχές προχωρήσουν µε αυτόν τον τρόπο το σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου, γυρνάμε πάλι στα ίδια, µε ό,τι και να σημαίνει αυτό για το αφήγημα που ακούγεται αρμοδίως στις διαβουλεύσεις ότι την ερχόμενη περίοδο οι ενισχύσεις θα πάνε µόνο σε αυτούς που πραγματικά παράγουν.

Εν ολίγοις, σε αυτή την περίπτωση το 2023 θα θεωρηθούν αυτόματα ενεργοί όσοι έλαβαν άμεσες ενισχύσεις το 2022 έως και 5.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι κάτι αντίστοιχο έγινε το πρώτο έτος εφαρμογής της τρέχουσας ΚΑΠ (2015) όπου μέτρησαν οι επιδοτήσεις του 2014.

Αυτός μάλιστα είναι και ένας έµµεσος τρόπος να αντιμετωπιστεί η µη ενεργοποίηση του καθεστώτος «μικροκαλλιεργητών» στην ερχόμενη περίοδο, όπου όπως είχε εφαρμοστεί, εξαιρούσε από ελέγχους και ορισμένες προϋποθέσεις όσους λάμβαναν επιδοτήσεις μέχρι το ποσό των 1.250 ευρώ.

Για όσους τώρα λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εδώ τα πράγματα μένουν να αποσαφηνιστούν. Ο τρέχον εθνικός κανονισμός αναφέρει: «Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος».

Από εκεί και πέρα, η φόρμουλα που έχει προταθεί στην πολιτική ηγεσία και βασίζεται στον ορισμό του ενεργού αγρότη µε βάση την παράδοση τιμολογίων εξόδων-εσόδων δεν έχει ακόμα εγκαταλειφθεί, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να την υποστηρίξει. Υπενθυμίζεται πως µε αυτό το σύστημα, προαπαιτούµενο για τη λήψη ενισχύσεων είναι η απόδειξη οικονομικών συναλλαγών του αγρότη µέσω του ΜΑΑΕ. Έτσι, τυχόν ετεροεπαγγελµατίες που είτε πουλούν «µαύρα» την παραγωγή τους, είτε δεν μπορούν να αποδείξουν έστω στοιχειώδη αγροτική δραστηριότητα, δεν θα λαμβάνουν ενισχύσεις. Τα δικαιώματα αυτά που «χάνονται» θα πηγαίνουν στο Εθνικό Απόθεμα για ανακατανομή. Παράλληλα, βλέποντας πως απειλούνται µε απώλειες στις ενισχύσεις, το κίνητρο μεταβίβασης επιλέξιμης γης και δικαιωμάτων προς κατ’ επάγγελμα ή νέους αγρότες είναι σαφώς μεγαλύτερο. Και τέλος, αν πράγματι οι ετεροεπαγγελµατίες έχουν σημαντική αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει πλέον να είναι «διαφανής»  αν θέλουν να συνεχίσουν να καρπώνονται ενισχύσεις, τονώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τα φορολογικά έσοδα.

Όπως και να έχει οι εθνικές αποφάσεις για τον ορισμό του ενεργού αγρότη θα πρέπει να ληφθούν έως το τέλος του έτους.

Ο σημερινός ορισμός

  1. Άμεσες ενισχύσεις χορηγούνται µόνο σε ενεργούς γεωργούς.
  2. ∆εν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατάσταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ αυτής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5.
  3. Εξαιρουμένων των γεωργών της παραγράφου 2, γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις έως και 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί. Ειδικά για το έτος αιτήσεων 2015, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούνταν ο γεωργός […] για το έτος αιτήσεων 2014 […].
  4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οικονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ θεωρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία. […]

Μόνη πηγή αναπλήρωσης Εθνικού Αποθέματος η οριζόντια μείωση δικαιωμάτων, λέει η ΚΑΠ

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την ΚΑΠ δεν αναφέρει ρητά,
όπως ο τρέχον, ότι τα δικαιώματα που δεν ενεργοποιούνται για 2 έτη, επιστρέφουν στο Εθνικό Απόθεμα, οπότε κι αυτό είναι κάτι που μένει
να αποσαφηνιστεί εν καιρώ. Γενικά λείπει εξολοκλήρου το Άρθρο περί Αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέματος, παρά µόνο ως δυνατότητα εμφανίζεται η «οριζόντια μείωση της αξίας δικαιωμάτων» αν τυχόν δεν φτάνει το Απόθεμα για να πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι. Οι αρχές λοιπόν πρέπει να το «πάρουν πάνω τους» όσον αφορά τις σχετικές αποφάσεις.

Τιμολόγια και ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης για τον ενεργό αγρότη στην Ιρλανδία

Προσκόμιση τιμολογίων και ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,15 ΜΜΖ ανά εκτάριο είναι το πλάνο της Ιρλανδίας για τον ορισμό του ενεργού αγρότη την ερχόμενη περίοδο. Αν δεν τηρείται η συγκεκριμένη πυκνότητα βόσκησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η παραγωγή ζωοτροφών. «Αυτοί που τους λέμε «αγρότες του καναπέ» και δεν εξασκούν κάποια αγροτική δραστηριότητα αναμένεται να προστεθούν στην «αρνητική λίστα» προσώπων που δεν δικαιούνται βασική ενίσχυση», αναφέρει το σχετικό άρθρο της farmersjournal που έχει το ρεπορτάζ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση