Αλλαγές σε επίπεδο δικαιούχων αλλά και στον τρόπο υπολογισμού της πληρωμής θα επέλθουν στο καθεστώς «Συμπληρωματική Εισοδηματική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών» παρακλάδι των άμεσων επιδοτήσεων το 2023.

Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού της πληρωμής αφορά όσους έκαναν για πρώτη φορά δήλωση ΟΣ∆Ε το 2019 και μετά (κατά το πρώτο ΟΣ∆Ε πρέπει να είναι κάτω των 40 ετών), οι οποίοι σήμερα συμμετέχουν στο αντίστοιχο καθεστώς της τρέχουσας περιόδου «Ενίσχυση για Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας» (καμία σχέση µε το Μέτρο 6.1 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ).

Μέχρι και το 2022 οι δικαιούχοι αυτοί θα πληρώνονται για το καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας µε βάση την αξία των δικαιωμάτων τους και τον αριθμό τους (μέχρι 25 δικαιώματα). Από το 2023 και έως ότου τελειώσει η πενταετία από την πρώτη τους εγκατάσταση θα πληρώνονται µε βάση την επιλέξιμή γη ανεξαρτήτως από τον αριθμό δικαιωμάτων τους. Αυτό, φυσικά θα ισχύσει και για τους νέους δικαιούχους που θα προκύψουν και θα εγκατασταθούν στη γεωργία από την ερχόμενη προγραμματική περίοδο. Σημειώνεται εδώ πως η πληρωμή θα αφορά έναν συγκεκριμένο αριθμό στρεμμάτων ανά νεαρό αγρότη.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά το είδος των δικαιούχων. Η νέα ΚΑΠ αναφέρει ότι για πρώτη φορά τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωμένα να θέτουν ως όρο, οι δικαιούχοι να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή/και δεξιότητες για να είναι δικαιούχοι αυτής της συμπληρωματικής ενίσχυσης. Με βάση τα σημερινά δεδομένα τα παραπάνω σημαίνουν πως ο δικαιούχος είτε θα πρέπει να:

α. Κατέχει τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων σε συνάφεια µε τον προσανατολισμό της γεωργικής εκμετάλλευσης. Το επίπεδο 3 για παράδειγμα αφορά πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγείται στους απόφοιτους των σχολών επαγγελματικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ. και ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Τα μεγαλύτερη επίπεδα είναι μεταπτυχιακά, πτυχία ΤΕΙ, ΑΕΙ είτε απολυτήρια επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

β. Είτε να κατέχει βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ».

Η υποχρέωση κατάρτισης ισχύει για όλους τους δικαιούχους της «Συμπληρωματικής Εισοδηματική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών» που θα εγκατασταθούν στη γεωργία από το 2023 και μετά σε ηλικία κάτω των 40 ετών.

Θολό είναι το τοπίο για όσους έρθουν ως «ουρά» στη νέα ΚΑΠ για να επωφεληθούν από το συγκεκριμένο καθεστώς και έχουν πρώτο ΟΣ∆Ε την περίοδο 2019-2022. Ο ευρωπαϊκός κανονισμός δεν ξεκαθαρίζει αν θα πρέπει και αυτοί να αποδεικνύουν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα ή/και δεξιότητες για τη λήψη της ενίσχυσης.

Αν τελικά ισχύσει και για τους «παλιούς» η υποχρέωση κατάρτισης, δεν αποκλείεται τελικά να κοπεί πρόωρα (πριν τη λήξη της πενταετίας) το σχετικό πριμ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση