Το ποια αγροτικά προϊόντα θα πληρώνονται σε 30 και ποια σε 60 ημέρες από τους εμπόρους, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία που καταπολεμά τις αθέμιτες αμπορικές πρακτικές, προσδιορίζει υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 5 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 7194/29.10.2021 (ΦΕΚ Β΄ 5141/5-11-21) απόφαση, σε 60 μέρες πληρώνονται υποχρεωτικά όσα προϊόντα:

– παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87.

 

– μεταποιούνται από τον επαγγελματία αγρότη για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, τα οποία είναι δικής του παραγωγής και η μεταποίηση πραγματοποιείται στο χώρο της αγροτικής εκµετάλλευσής του ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

Σε 30 μέρες πληρώνονται από τον έμπορο όσα καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την προστασία αυτή ενισχύεται η Ελληνίδα και ο Έλληνας παραγωγός και επιτυγχάνεται:

  • αύξηση της διαπραγματευτικής του δύναμης
  • άμεση πληρωμή και ρευστότητά του
  • δυνατότητα επένδυσης σε καινοτόμους μεθόδους παραγωγής
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητάς του
  • βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του
  • αύξηση των εξαγωγών και προώθηση των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής στη διεθνή αγορά
  • μείωση του κινδύνου της καρτελοποίησης.

 

Συνοδευτικά αρχεία

Ολόκληρο το ΦΕΚ με την απόφαση

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση