Συνολικά 19 δράσεις θα περιλαμβάνει το νέο πρασίνισμα (οικολογικά σχήματα) ύψους 450 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, με την κάθε μία δράση να έχει το δικό της στρεμματικά πριμ, στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.

Οι δράσεις θα εξαρτώνται από τα επιλέξιμα στρέμματα που δεσμεύει ο δικαιούχος αγρότης σε αντίθεση με το πρασίνισμα που ισχύει τώρα και υπολογίζεται με βάση τα δικαιώματα.

Αναλυτικά ο κατάλογος έχει ως εξής:

 • Καλλιέργεια ποικιλιών χειμερινών σιτηρών και οσπρίων
 • Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών
 • Καλλιέργεια ποικιλιών ανθεκτικών στις ξηροθερμικές συνθήκες
 • Εφαρμογή περιοχών οικολογικής εστίασης
 • Αύξηση περιοχών οικολογικής εστίασης
 • Φυτοκάλυψη στις δενδρώδεις καλλιέργειες
 • Δημιουργία λωρίδων άγριας ζωής και εμπλουτισμού υπαρχουσών
 • Διατήρηση δασογεωργικών συστημάτων
 • Διατήρηση δασοκτηνοτροφικών οικοσυστημάτων
 • Εφαρμογή εργαλείου διαχείρισης εισροών
 • Διαφοροποίηση καλλιεργειών
 • Εφαρμογή αμειψισποράς
 • Διαχείριση βοσκοτόπων
 • Διατήρηση αναβαθμίδων
 • Διατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
 • Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης μετάδοσης των πυρκαγιών
 • Ελεγχόμενη βόσκηση στις αντιπυρικές ζώνες
 • Ενίσχυση προγραμμάτων εξυγίανσης εδαφών
 • Ενίσχυση καλλιέργειας σε παθογενή εδάφη

 Αξίζει να σημειωθεί εδώ πως δεν φαίνεται προς το παρόν να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των δράσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας αγρότης ή κτηνοτρόφος. Από εκεί και πέρα ο μεγάλος αριθμός των δράσεων σημαίνει πως η στρεμματική ενίσχυση αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα.

 

Πηγή: www.agronews.gr