Κατά µέσο όρο η ενίσχυση για κάθε στρέµµα από τις δράσεις του νέου πρασινίσµατος διαµορφώνεται περί τα 10 ευρώ, λαµβάνοντας υπόψη τα 450 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιµα και τα 40 εκατ. στρέµµατα επιλέξιµης έκτασης.

Το ερώτηµα εδώ είναι πώς θα δίνεται αυτή η πληρωµή. Όπως έγινε γνωστό, ο παραγωγός θα πρέπει από το ΟΣ∆Ε του 2023 να τικάρει κάποιο κουτί από τις 19 δράσεις (βλ. πίνακα) που έχει προτείνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να λάβει το πριµ από το νέο πρασίνισµα (οικολογικά προγράµµατα).

Αυτό που δεν ξεκαθαρίστηκε από τη διαβούλευση που έγινε στη Λέσβο την περασµένη Κυριακή είναι το αν ένας παραγωγός µπορεί να επιλέξει πάνω από µία δράσεις, ώστε να αυξήσει τη στρεµµατική του ενίσχυση, ή απλά θα έχει την επιλογή µόνο για µία.

Για παράδειγµα: Στη λίστα µε τις 19 δράσεις υπάρχουν η «Εφαρµογή εργαλείου διαχείρισης εισροών», η «Καλλιέργεια ποικιλιών χειµερινών σιτηρών και οσπρίων», και η «Εφαρµογή αµειψισποράς». Πρακτικά και οι τρεις αυτές δράσεις µπορούν να συνδυαστούν. ∆ηλαδή ένας αγρότης µπορεί να χρησιµοποιεί γεωργία ακριβείας για να µειώσει τις εισροές του και να κάνει αµειψισπορά βάζοντας όσπρια. Το θέµα είναι αν θα µπορεί να «κλικάρει» και τις τρεις δράσεις ώστε να αυξήσει τις ενισχύσεις που θα λάβει το αντίστοιχο έτος. Κάτι τέτοιο θα άλλαζε πραγµατικά το παιχνίδι των επιδοτήσεων θέτοντας το «νέο πρασίνισµα» ως µία πάρα πολύ καλή εναλλακτική πηγή εσόδων φτάνοντας σχεδόν στα επίπεδα της βασικής πληρωµής.

Εάν τώρα επιτρέπεται µόνο µία δράση τότε, κατά πάσα πιθανότητα η στρεµµατική ενίσχυση θα είναι οριζόντια και ίδια για όλες τις δράσεις. Αυτό είναι και το σενάριο που είναι θεωρητικά πιο εύκολο στην εφαρµογή του, καθώς ετησίως, όλες οι δράσεις θα ελέγχονται από τον Οργανισµό Πληρωµών.

Υπενθυµίζεται ότι οι δράσεις αυτές µπορούν να εφαρµοστούν σε όλες τις επιλέξιµες εκτάσεις και δεν απαιτούνται δικαιώµατα ενίσχυσης για να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή τους. Εκτός απροόπτου, ο παραγωγός θα πληρώνεται µόνο για τα στρέµµατα όπου εφαρµόζεται η σχετική δράση.

Εντύπωση πάντως προκαλεί το γεγονός πως στις δράσεις του νέου πρασινίσµατος περιλαµβάνεται και η «∆ιατήρηση βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας». Αυτό µπορεί να σηµαίνει πως µέσω του ΠΑΑ θα µπορούν να επιδοτηθούν µόνο όσοι µετατρέπουν την καλλιέργειά τους σε βιολογική και οι υπόλοιποι (παλιοί βιοκαλλιεργητές) θα εξυπηρετούνται για τα έξοδά τους από τις άµεσες ενισχύσεις.

Ο υπολογισµός της αναδιανεµητικής

Θολό συνεχίζει να είναι το τοπίο και όσον αφορά την αναδιανεµητική ενίσχυση. Αν και καθορίστηκαν τα κατώτερα και ανώτερα στρεµµατικά όρια µέσα στα οποία θα πρέπει να κινείται το ΟΣ∆Ε ενός παραγωγού για να είναι δικαιούχος αναδιανεµητικής θα πρέπει να γίνει γνωστό τώρα πώς θα γίνεται η πληρωµή. Εδώ υπάρχουν δύο σενάρια: Είτε θα δίνεται η ενίσχυση για το σύνολο της εκµετάλλευσης, είτε για το τµήµα που βρίσκεται ανάµεσα στα ανώτερα και κατώτερα όρια (20 έως 90 στρέµµατα για αροτραίες, 10-30 για δενδρώδεις και 30-138 για βοσκοτόπια). Για παράδειγµα ένας παραγωγός µε 80 στρέµµατα σιτάρι και 20 στρέµµατα ελαιώνα, θα λάβει αναδιανεµητική ενίσχυση για το σύνολο της εκµετάλλευσής του 110 στρέµµατα καθώς δεν ξεπερνά τα ανώτερα όρια ούτε όσον αφορά τις αρόσιµες καλλιέργειες ούτε τις µόνιµες. Αυτό αν ισχύσει το πρώτο σενάριο. Στη δεύτερη περίπτωση θα λάβει αναδιανεµητική ενίσχυση για 60 στρέµµατα σιτάρι και 10 στρέµµατα ελαιώνα. Όσον αφορά το ποσό της ενίσχυσης, εδώ το ρεπορτάζ δίνει ένα ποσό κοντά στα 15 ευρώ ανά στρέµµα κατά µέσο όρο.

Συνολικά 8 οι νέες συνδεδεμένες, νέα προσθήκη το κριθάρι με 8 ευρώ το στρέμμα

Συνολικά 8 συνδεδεμένες ενισχύσεις, με νέες προσθήκες το κριθάρι και το μαλακό σιτάρι, περιλαμβάνει το στρατηγικό σχέδιο για την περίοδο 2023-2027, σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν κατά την 9η διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα η λίστα σύμφωνα με τον Δημήτριο Λιανό της ΛΚΝ Ανάλυσις (σύμβουλος για τη νέα ΚΑΠ) μαζί με την ενδεικτική τιμή ανά στρέμμα/κεφάλι και ο προϋπολογισμός έχουν ως εξής:

1)     Σκληρό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέμμα, 12,8 εκατ. ευρώ

2)     Μαλακό σιτάρι: 8 ευρώ το στρέμμα, 4,65 εκατ. ευρώ

3)     Κριθάρι: 8 ευρώ το στρέμμα, 6,6 εκατ. ευρώ

4α) Βόειο κρέας (τύπος Α): 32 ευρώ το ζώο, 6,7 εκατ. ευρώ

4β) Βόειο κρέας (τύπος Β): 160 ευρώ το ζώο, 2,06 εκατ. ευρώ

4γ) Βόειο κρέας (τύπος Γ): 200 ευρώ το ζώο, 28,1 εκατ. ευρώ

5)     Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 15,4 ευρώ το στρέμμα, 11,5 εκατ. ευρώ

6)     Σπόροι σποράς: 53,7 ευρώ το στρέμμα, 5 εκατ. ευρώ

7)     Αιγοπρόβειο κρέας: 10 ευρώ το ζώο, 51,8 εκατ. ευρώ

8)     Σανοδοτικά ψυχανθή: 6,7 ευρώ το στρέμμα, 12 εκατ. ευρώ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για τις συνδεδεμένες θα είναι 142 εκατ. ευρώ (την τρέχουσα περίοδο είναι κοντά στα 180 εκατ. ευρώ).

Όπως φαίνεται επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ της Agrenda και του Agronews, και από τα καθεστώτα συνδεδεμένες σύμφωνα με την πρόταση που παρουσιάστηκε απουσιάζουν όλες οι δενδρώδεις και η βιομηχανική ντομάτα. Μάλιστα, για τη βιομηχανική ντομάτα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι στις προτάσεις καθώς δεν συνάδει με την Οδηγία για τα Νερά.

Όπως ανέφερε ο κ. Λιανός ο προϋπολογισμός των συνδεδεμένων μειώνεται ώστε να πάνε περισσότερα χρήματα στη βασική ενίσχυση (εξοικονόμιση 117 εκατ. ευρώ) και να μην μειωθούν τα δικαιώματα στη νέα ΚΑΠ. Η βασική ενίσχυση θα είναι κοντά στο 1 δις λοιπόν ανέφερε ο κ. Λιανός αντί για 840 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση