Να αποσαφηνιστεί ρητά υπό ποιες προϋποθέσεις τα τρακτέρ θα είναι επιλέξιµη δαπάνη για τις επενδύσεις του αγροτικού τοµέα, ήταν ένα από τα καίρια αιτήµατα που τέθηκαν κατά τη διαβούλευση του νέου Αναπτυξιακού Νόµου.

Όπως τονίστηκε ενώ αποτελούν µηχάνηµα έργου, δηλαδή παραγωγικό εξοπλισµό για µια αγροτική επιχείρηση, αρκετές επιτροπές αξιολόγησης το θεωρούν εσφαλµένα, µεταφορικό µέσο, µε αποτέλεσµα στις περασµένες προκηρύξεις να απορρίπτονται σε κάποιες περιπτώσεις. Παρόµοια νύξη έγινε και για τα αγροτικά παρελκόµενα, ώστε να µπορέσουν οι αγροτικές επιχειρήσεις να τα εντάσσουν άφοβα στον επενδυτικό τους φάκελο.

Ειδικά για τα επενδυτικά σχέδια του Πρωτογενή Τοµέα και του Αγροτουρισµού ζητήθηκε να διατηρηθεί η επιλεξιµότητα της ατοµικής επιχείρησης τουλάχιστον για τους κατά κύριο επάγγελµα αγρότες, διαφορετικά στην πράξη «τορπιλίζονται» τα επιχειρηµατικά σχέδια κατά κύριο επάγγελµα αγροτών, που επιθυµούν να προχωρήσουν σε επενδύσεις στους τοµείς αυτούς.

Σχετικά τώρα µε την υποχρέωση το επενδυτικό σχέδιο να υλοποιείται σε έναν τόπο εγκατάστασης, σηµειώθηκαν τα εξής:

Μια αγροτική επιχείρηση από τη φύση της αξιοποιεί αγροτεµάχια σε διαφορετικές θέσεις ασκώντας την περιγραφόµενη στην πρόταση παραγωγική διαδικασία, η οποία απαιτεί τη χρήση του συνόλου του περιγραφόµενου εξοπλισµού σε κάθε ένα από τα αγροτεµάχια της εκµετάλλευσης. Στη χώρα µας ο πολυτεµαχισµός των αγροτεµαχίων καθιστά ανέφικτη την αξιοποίηση από µια αγροτική εκµετάλλευση ενός και µοναδικού αγροτεµαχίου το οποίο και να ταυτίζεται µε την έδρα της επιχείρησης. Ως εκ τούτου, δεδοµένου ότι στην Ελλάδα κάθε βιώσιµη αγροτική εκµετάλλευση αροτραίων καλλιεργειών αξιοποιεί περισσότερα των 30-40 αγροτεµαχίων, πιθανή ερµηνεία ότι έκαστο αγροτεµάχιο µιας αγροτικής εκµετάλλευσης αποτελεί και αυτοτελή τόπο εγκατάστασης είναι άτοπος καθώς δεν στέκει ούτε νοµικά ούτε φορολογικά.

Σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία της χώρας, ως έδρα µιας αγροτικής εκµετάλλευσης η οποία δεν διαθέτει µόνιµες παραγωγικές εγκαταστάσεις (δηλαδή κτίρια) ορίζεται η δηλωθείσα µόνιµη κατοικία του παραγωγού. Ακόµη και το αρµόδιο για τους αγρότες και τις εκµεταλλεύσεις τους υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων στο σύνολο των µέτρων του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (το οποίο είναι ενεργό µέχρι σήµερα) ως έδρα αγροτικής εκµετάλλευσης προσδιορίζει την µόνιµη κατοικία του φυσικού προσώπου – επενδυτή (ΥΑ 13158/ 28-11-2017 – ΦΕΚ 4302/B/2017).

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση