Αύξηση του κόστους παραγωγής που μπορεί να ξεπερνά το 250% σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το 300% στο αμπέλι, το 40% στην ελιά και το 60% στο ροδάκινο φέρνει το νέο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης που προωθεί η Κομισιόν, σύμφωνα με μελέτη επιπτώσεων που εκπόνησε ο ΕΣΥΦ, ο οποίος υπολογίζει ότι σε περίπτωση πλήρους εφαρμογής του νέου πλαισίου, αναμένεται να σβηστούν 1,7 δισ. ευρώ από την αγροτική οικονομία της Ελλάδας.

Μελέτη επιπτώσεων της Πράσινης Συμφωνίας για την ελληνική γεωργία και σημαντικές ελληνικές καλλιέργειες εκπόνησε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.), που εκτιμά πως οι αλλαγές που θα επέλθουν στον αγροτικό τομέα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο παραγωγής και την οικονομία της υπαίθρου, με δυσάρεστες όμως επιπτώσεις για τους αγρότες και την Ελληνική γεωργική οικονομία. Η εκπορευόμενη από την Πράσινη Συμφωνία πολιτική για τη γεωργία και την ύπαιθρο φέρει το όνομα «Farm to Fork» που αποδίδεται στα Ελληνικά με τον όρο «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Ολόκληρη η μελέτη του ΕΣΥΦ διαθέσιμη εδώ 

Οι επιπτώσεις που αναφέρονται εκπορεύονται από το γεγονός ότι πολλά από τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην αγροτική παραγωγή θα σταματήσουν να είναι διαθέσιμα.

Απεικονίζονται ποσοτικά οι μεταβολές στη διαθεσιμότητα φυτοπροστατευτικών και δραστικών ουσιών που θα επέλθουν από την ενδεχόμενη κατάργηση δραστικών ουσιών και σκευασμάτων, και περιλαμβάνονται οι εκτιμήσεις μας για τις επιπτώσεις σε σημαντικές καλλιέργειες για τη χώρα. «Κάποιες δραστικές ουσίες είναι πολύ σημαντικές και δεν αντικαθίστανται από άλλες» τονίζεται στη μελέτη ενώ επισημαίνεται ακόμα ότι «με πιεστική και σθεναρή διαπραγμάτευση είναι δυνατό να διατηρηθούν περισσότερες δραστικές ουσίες και αντίστοιχα σκευάσματα».

Όπως σημειώνει ο ΕΣΥΦ, η κατάργηση της κυκλοφορίας δραστικών ουσιών και σκευασμάτων στην Ε.Ε. δεν συνεπάγεται την κατάργησή τους και από τον υπόλοιπο κόσμο, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών προϊόντων έναντι εκείνων από τρίτες χώρες. «Αυτό καθίσταται πολύ σημαντικό εάν προσδιοριστούν οι καλλιέργειες που θα πληγούν περισσότερο, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές ελληνικές ή μεσογειακές καλλιέργειες» υπογραμμίζεται.

Κατά 250% πιο ακριβή η παραγωγή βάμβακος

Εκτιμάται ότι το βαμβάκι θα αντιμετωπίσει το σοβαρότερο πρόβλημα από όλες τις καλλιέργειες από την απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα:

 

Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 250%, με το κύριο μέρος της αύξησης να αφορά στη ζιζανιοκτονία. Η απόδοση σε κιλά ανά εκτάριο θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 30%, και θα επέλθει σταδιακή εγκατάλειψη της καλλιέργειας από πολλούς Έλληνες παραγωγούς με δυσάρεστες επιπτώσεις τόσο στην εισροή επιδοτήσεων όσο και στο αγροτικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, αλλά και στο εμπορικό ισοζύγιο.

 

Μισή παραγωγή απομένει στην ελιά

Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 40%, μείωση της παραγωγής κατά 50% και μείωση του ακαθάριστου κέρδους των παραγωγών κατά 37%.

Αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 60% στο ροδάκινο

Η μείωση μυκητοκτόνων δραστικών ουσιών, αναμένεται να δημιουργήσει τεράστιο κενό, κυρίως στη αντιμετώπιση του εξώασκου για το Ροδάκινο στη χώρα μας, με αποτέλεσμα όχι μόνο την απώλεια παραγωγής, αλλά και την απώλεια φυτικού κεφαλαίου. Η προβλεπόμενη μελλοντική απόσυρση των διαθέσιμων σήμερα μυκητοκτόνων που περιέχουν χαλκούχες ενώσεις, αναμένεται να επιφέρει μεγάλα προβλήματα στη βιολογική καλλιέργεια του Ροδάκινου, η οποία ίσως γίνει μη βιώσιμη. Οι ήδη ανεπαρκείς εγκεκριμένες λύσεις για τα ακάρεα, θα μειωθούν στο ελάχιστο, με αποτέλεσμα τη δύσκολη διαχείριση των εχθρών, ενώ για τα ζιζάνια απομένουν ελάχιστοι μηχανισμοί δράσης, με κάποια από τα δυσεξόντωντα και εξαπλούμενα ζιζάνια, να μην έχουν πια λύσεις. Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 60%, και μείωση ακαθάριστης προσόδου κατά 100%.

Θα παραμείνει επικερδή καλλιέργεια το σκληρό σιτάρι με 10% μείωση παραγωγής

Το σκληρό σιτάρι αποτελεί μια παραδοσιακή και επικερδή καλλιέργεια της χώρας με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και ιδιαίτερη αξία στην Ευρωπαϊκή αγορά, καθώς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του το κάνουν περιζήτητο στη μεταποιητική βιομηχανία της Ελλάδας και της Ιταλίας κυρίως. Η συνεισφορά του στις εξαγωγές δημητριακών και παρασκευασμάτων ύψους 467 εκατ. ευρώ είναι πολύ σημαντική.

Εκτιμάται ότι η καλλιέργεια του Σκληρού Σιταριού, με συνολικές εκτάσεις 2.538.770 στρεμμάτων (στοιχεία Δ/νσης Αγροτικής Πολιτικής 2019), δε θα επηρεαστεί σημαντικά από την απόσυρση δραστικών ουσιών και την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Συνεπώς τα μηνύματα είναι θετικά για αυτή την παραδοσιακή και κοινωνικής αξίας, στρατηγική καλλιέργεια για τη χώρα μας.

Αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 300% στο αμπέλι

Εκτιμάται πως και η αμπελουργία θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα από την απόσυρση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Θα προκύψει σημαντικό πρόβλημα με τον Περονόσπορο, ιδίως στην περίπτωση μελλοντικής απόσυρσης των μυκητοκτόνων που περιέχουν χαλκούχες ενώσεις ως δραστικές ουσίες. Σε αυτήν την περίπτωση, ακόμη πιο μεγάλο πρόβλημα θα αντιμετωπίσει η Βιολογική καλλιέργεια του Αμπελιού, η οποία χωρίς τη διαθεσιμότητα χαλκούχων μυκητοκτόνων ίσως γίνει πλέον μη βιώσιμη για τους βιοκαλλιεργητές στην ΕΕ, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας για την αύξηση καλλιεργήσιμης έκτασης της βιολογικής γεωργίας. Επίσης, η αντιμετώπιση των ακάρεων (ιδίως της οικ. Eriophyidae) θα είναι ακόμη πιο δύσκολη για τους αμπελουργούς, λόγω της προβλεπόμενης απόσυρσης ακαρεοκτόνων σκευασμάτων.

Για τα ζιζάνια απομένουν ελάχιστοι μηχανισμοί δράσης, με κάποια από τα δυσεξόντωντα και εξαπλούμενα ζιζάνια, να μην έχουν πια λύσεις. Τα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι θα επιφέρουν αύξηση του κόστους παραγωγής κατά περίπου 300%, και μείωση ακαθάριστης προσόδου κατά 30%.

Μείωση της παραγωγικότητας κατά περίπου 44% για την υπαίθρια τομάτα και το αγγούρι

Ο περιορισμός των διαθέσιμων εργαλείων φυτοπροστασίας, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις καλλιέργειες κηπευτικών.

Η υπαίθρια τομάτα αναμένεται να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα:

Για την καλλιέργεια του αγγουριού στα θερμοκήπια:

Tα προβλήματα αυτά εκτιμάται ότι θα επιφέρουν μείωση της παραγωγικότητας κατά περίπου 44% για την υπαίθρια τομάτα και το αγγούρι, καθιστώντας τις καλλιέργειες οικονομικά μη βιώσιμες για τους παραγωγούς.

Οι Έλληνες παραγωγοί μηλοειδών κινδυνεύουν να χάσουν 65% της παραγωγής

Με τον περιορισμό των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι Έλληνες παραγωγοί μηλοειδών κινδυνεύουν να χάσουν 65% της παραγωγής τους. Εκτιμάται ότι οι καλλιέργειες των μηλοειδών αναμένεται να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα ως προς την αντιμετώπιση σημαντικών εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση