Την ερχόµενη Τρίτη λήγει η διορία για την οριστικοποίηση των φακέλων Νέων Αγροτών, µε τις διαχειριστικές αρχές να ψάχνουν να βρουν τρόπο την τελευταία στιγµή να «κλείσουν» το παράθυρο ένταξης που έχει δηµιουργήσει η πρόβλεψη τυπικής απόδοσης 6.800 ευρώ των καλλιεργειών χαµηλής κάλυψης.

Συγκεκριµένα, έχει γίνει αντιληπτό ότι σε ορισµένες περιπτώσεις κάποιοι φάκελοι «φεύγουν» µόλις µε τρία στρέµµατα καλλιέργεια υπό κάλυψη (π.χ πεπόνια) και πέρα από αυτούς που πράγµατι δραστηριοποιούνται σε αυτήν την καλλιέργεια, υπάρχουν και περιπτώσεις που… είδαν φως και µπήκαν. Αυτό έχει απασχολήσει ήδη τις διαχειριστικές αρχές και γι’ αυτό άλλωστε προβλέπεται επιτόπιος έλεγχος για καλλιέργειες µε τυπική απόδοση άνω των 2.000 ευρώ ανά στρέµµα οι οποίοι θα πραγµατοποιηθούν πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Πληροφορίες πάντως της Agrenda αναφέρουν πως οι αρχές περιµένουν να δουν µπροστά τους κατά τον επιτόπιο µία µόνιµη κατασκευή τύπου θερµοκηπίου, για να περάσουν τον φάκελο, γεγονός που θορύβησε ορισµένους και έκαναν πίσω. Μένει να φανεί αν κάτι τέτοιο θα ισχύσει ή αν είναι απλά µία προληπτική τακτική πριν κλείσει η οριστικοποίηση των φακέλων.

Αναλυτικότερα όσον αφορά τους επιτόπιους ελέγχους, η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες στην παράγραφο 10 και στο σηµείο γ) του Άρθρου 4 αναφέρει:

«Για την προσµέτρηση της τυπικής απόδοσης που προέρχεται από την αξιοποίηση καλλιέργειας µε τυπική απόδοση µεγαλύτερη των 20.000 ευρώ ανά εκτάριο (π.χ. κηπευτικά υπό κάλυψη, καλλιέργεια µανιταριών, φυτώρια, ανθοκοµικές καλλιέργειες, κ.λπ.), πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης προηγείται επιτόπια επίσκεψη στις σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από υπάλληλο των ∆ΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας ή της ∆ΑΟΠ, ΠΕ γεωτεχνικό ή ΤΕ τεχνολόγο γεωπόνο, ο οποίος δύναται να µην είναι αξιολογητής της αίτησης στήριξης. Ανάλογα µε τον χρόνο διενέργειας της επιτόπιας επίσκεψης, το σχετικό πόρισµα (τεχνική έκθεση) επισυνάπτεται στο ΠΣΚΕ στο α’ ή στο β’ φύλλο αξιολόγησης».

Περί τις 11.000 οριστικοποιήσεις

Μέχρι και την Τρίτη 21 ∆εκεµβρίου στο σύστηµα είχαν γίνει περί τις 11.000 οριστικοποιήσεις φακέλων. Το νούµερο αυτό είναι αρκετό για να απορροφήσει τον πλήρη προϋπολογισµό του προγράµµατος των 420 εκατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι συνολικά έχουν ανοίξει κωδικοί για 18.842 αιτήσεις στο σύστηµα. Με µία πρώτη εκτίµηση, το 90% αυτών θα οριστικοποιηθεί έως τις 28 ∆εκεµβρίου που λήγει η διορία.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση