Η υπουργική απόφαση για τον ενεργό αγρότη θα είναι η πρώτη εφαρµοστική εγκύκλιος της νέας ΚΑΠ που θα εκδοθεί µάλιστα νωρίς µέσα στο ερχόµενο έτος, καθώς οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε του 2022 θα καθορίσουν το ποιοι θα είναι οι τελικοί δικαιούχοι για τη λήψη ενίσχυσης το 2023.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αρµόδιες αρχές ετοιµάζονται να µελετήσουν τα οικονοµικά δεδοµένα των αγροτών που τηρούν βιβλία (κανονικό καθεστώς) για να καθορίσουν το ύψος της αγροτικής δραστηριότητας που θα απαιτείται να αποδείξει όποιος λαµβάνει άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ.

Ούτως ή άλλως όσοι έλαβαν φέτος ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ είναι υποχρεωµένοι να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς (έως 30 Ιανουαρίου η µετάταξη), οπότε θα υπάρχουν τα στοιχεία για να γίνει η κατάλληλη µελέτη. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΠΟΛ.1201/28.12.2016 στις πρώτες 30 ηµέρες του κάθε έτους (01.01/30.01) οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ελέγχουν το σύνολο των επιδοτήσεων που εισέπραξαν το προηγούµενο έτος και, εφόσον το άθροισµα τους υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, τότε µέχρι τις 30 Ιανουαρίου θα πρέπει να κάνουν µετάταξη και να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς.

Αντίθετα, όσοι βρίσκονται ήδη σε καθεστώς βιβλίων (κανονικό) έχουν τη δυνατότητα, σε περίπτωση που οι εισπραχθείσες επιδοτήσεις δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ, να βγουν από τα βιβλία και να επανέλθουν στο ειδικό καθεστώς.

Οι υπόλοιποι αγρότες (η πλειοψηφία δηλαδή) που θα λάβουν άµεσες ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ το 2022 δεν θα έχουν υποχρέωση απόδειξης της αγροτικής τους δραστηριότητας.

Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν πως οι αρµόδιες αρχές θα πάνε µε «πλάνο» να µη ζορίσουν σε µεγάλο βαθµό την υπόθεση λήψης της βασικής ενίσχυσης. Όπως αναφέρουν οι έχοντες γνώση των πραγµάτων στην Agrenda, στην κατηγορία των δικαιούχων άνω των 5.000 ευρώ ανήκουν κυρίως οι επαγγελµατίες του χώρου µε υψηλή Τυπική Απόδοση και φροντισµένες εκµεταλλεύσεις, οι οποίοι ήδη θα δουν τη βασική τους ενίσχυση µειωµένη επιπλέον 10%,  ώστε να εξασφαλισθούν οι πόροι της αναδιανεµητικής ενίσχυσης.

Ως εκ τούτου, ο έλεγχος της οικονοµικής δραστηριότητας θα γίνει κυρίως για να «πιαστούν» όσοι δεν παράγουν καθόλου και όχι για να αποκλειστούν εκείνοι που δραστηριοποιούνται πραγµατικά- λίγο ή πολύ -µε τη γεωργία.

Σηµειώνεται πως θα εξετάζονται οι ενισχύσεις του περασµένου έτους. ∆ηλαδή για το 2023 θα εξεταστούν οι πληρωµές του 2022, για το 2024 οι πληρωµές του 2023 κ.ο.κ.. Πάντως, περί τους 100.000 υπολογίζονται µε βάση τα στοιχεία πληρωµών του 2020 οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης που θα τους «πιάσει» ο έλεγχος του ενεργού αγρότη στην αφετηρία της νέας ΚΑΠ, και θα κληθούν να προσκοµίσουν στοιχεία απόδειξης αγροτικής δραστηριότητας. Αυτοί, συνολικά καρπώνονται άνω του 50% του συνόλου των άµεσων πληρωµών.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση