Με 49 επιλέξιµες καλλιέργειες, τρεις εκτροφές, µελίσσια και δικαιούχους παλιούς και νέους βιοκαλλιεργητές, προκηρύσσεται η Βιολογική Γεωργία σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο που δηµοσιεύτηκε (ΦΕΚ 6266/B’/2021).

Πρόκειται για πρόγραµµα ύψους 490 εκατ. ευρώ µε την τελική πρόσκληση (αναµένεται εντός των ηµερών) να χωρίζεται στις ακόλουθες δράσεις:

∆ράση 11.1.1: Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στη γεωργία. Επιλέξιµα είναι τα αγροτεµάχια τα οποία δεν συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

∆ράση 11.2.1: Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές στη γεωργία: Επιλέξιµα είναι τα αγροτεµάχια τα οποία συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

Οι επιλέξιµες καλλιέργειες είναι:

Αροτραίες: Κτηνοτροφικό και βρώσιµο καλαµπόκι, Χειµερινά σιτηρά, Ρύζι, Μηδική, Κτηνοτροφικά Ψυχανθή, Όσπρια, Βαµβάκι, Λινάρι, Ελαιοκράµβη, Ηλίανθος, Σόργο, Αρωµατικά φυτά, Καπνός

Πολυετείς-δενδρώδεις-θάµνοι: Ελιές, Σταφίδες, Επιτραπέζια σταφύλα, Σταφύλια οινοποιήσιµα, Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Ρόδι, Ακτινίδιο, Σύκο, Μικρόκαρπες/∆άσους (goji berry, blueberry, raspberry κ.α.), Αβοκάντο, Ακρόδρυα.

Κηπευτικά: Φυλλώδη Λαχανικά, Σταυρανθή/Βολβώδη/Καρότο, Πατάτα, Αγκινάρα, Φασολάκια υπαίθρια και θερµοκηπίου, Φασολάκια θερµοκηπίου, Αρακάς (χλωρός), Κουκιά (χλωρά), Μπάµια (λοβός), Καρπούζι υπαίθριο, Καρπούζι θερµοκηπίου, Πεπόνι υπαίθριο και θερµοκηπίου, φράουλα υπαίθρια και θερµοκηπίου, Αγγούρι υπαίθριο και θερµοκηπίου, Γλυκοπατάτα, Τοµάτα υπαίθρια και θερµοκηπίου, Αρωµατικά κουζίνας (Μάραθος, Άνηθος, Σέλινο, Μαϊντανός, Ρίγανη κ.λπ.), Άγρια Λαχανευόµενα (Ραδίκι, Σέσκουλο, Βλίτα, Σπανάκι, Σταµναγκάθι κ.λπ.), Πιπεριά υπαίθρια και θερµοκηπίου, Μελιτζάνα υπαίθρια και θερµοκηπίου.

Κριτήρια Μοριοδότησης

Για τη ∆ράση 11.1.1 (µετατροπή) προτεραιότητα ένταξης έχουν γεωργοί νεαρής ηλικίας έως 40 ετών (40 µόρια). Από 41-64 ετών η µοριοδότηση βαίνει µειούµενη. Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 11 ανάλογα την έκταση) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Έως 5 µόρια λαµβάνουν οι εκµεταλλεύσεις σε περιοχές Natura. Για τη ∆ράση 11.2.1 τα περισσότερα µόρια λαµβάνουν όσοι έχουν σύµβαση µε πιστοποιητή για 5 έτη (6 µόρια/έτος). Μόρια λαµβάνουν εκµεταλλεύσεις σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές (έως 10 µόρια) και οι καλλιεργητές ζωοτροφών εφόσον είναι δικαιούχοι βιολογικής κτηνοτροφίας. Μέλη σχηµάτων (15 µόρια) και κατ’ επάγγελµα αγρότες (7,5 µόρια).

Βάσει βοσκότοπου στο ΟΣΔΕ η ενίσχυση

Στη Βιολογική κτηνοτροφία και µελισσοκοµία, προκηρύσσονται οι δράσεις 11.1.2 για τη µετατροπή στις βιολογικές πρακτικές και 11.2.2 για τη διατήρηση. Στη ∆ράση 11.1.2 είναι επιλέξιµοι βοσκότοποι, εκτροφές ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες, που δεν συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

Στη δράση που αφορά τη διατήρηση, επιλέξιµοι είναι βοσκότοποι, εκτροφές ή κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες που συµπεριλαµβάνονται σε σύµβαση µε Φορέα Πιστοποίησης και Ελέγχου µέχρι και την 31/12/2020.

Θα πρέπει τα βοσκοτόπια να έχουν δηλωθεί στην τελευταία ΕΑΕ του υποψηφίου µαζί µε τα εκτρεφόµενα ζώα. Το ίδιο ισχύει για τις κατεχόµενες κυψέλες και παραφυάδες.

Για τις δύο παραπάνω δράσεις επιλέξιµες είναι οι εκτροφές βοοειδών (κρέας, γάλα, µικτές), αιγοπροβάτων και τα µελίσσια (βλ. πίνακα ενισχύσεων). Ειδικότερα για τις εκτροφές, η ενίσχυση αφορά το βοσκότοπο και υπολογίζεται αρχικά για πυκνότητα βόσκησης 1 ΜΖΚ/εκτάριο. Αν η πυκνότητα βόσκησης για την ενταγµένη εκµετάλλευση είναι µικρότερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο υπολογίζεται µε τον πολλαπλασιασµό της πυκνότητας βόσκησης µε την αντίστοιχη ενίσχυση του σχετικού πίνακα. Αν η πυκνότητα βόσκησης της ενταγµένης εκµετάλλευσης είναι µεγαλύτερη του 1ΜΖΚ ανά εκτάριο, η ενίσχυση ανά εκτάριο µεταβάλλεται και αντιστοιχεί σε εκείνη του σχετικού πίνακα πολλαπλασιαζόµενη κατά µέγιστο επί 1,29. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση ισχύουν οι παρακάτω συντελεστές µετατροπής:

α) Ταύροι, αγελάδες και άλλα βοοειδή ηλικίας άνω των δύο ετών = 1 ΜΖΚ

β) Βοοειδή ηλικίας από έξι µηνών έως δύο ετών = 0,6 ΜΖΚ

γ) Αιγοπρόβατα = 0,15 ΜΖΚ.

Μοριοδότηση ζωικής παραγωγής

Για τη ζωική παραγωγή η µοριοδότηση έχει ως εξής:

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (µετατροπή)

  1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας: Από 18 έως και 40 ετών: 60 µόρια. Από 41-64 ετών µειούµενη µοριοδότηση.
  2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια. Το κριτήριο αυτό προφανώς δεν αφορά τους µελισσοκόµους.

Κριτήρια µοριοδότησης κτηνοτροφίας (διατήρηση)

  1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος: Το ανώτατο όριο µοριοδότησης είναι τα 5 έτη: 6 µόρια/έτος.
  2. Βιολογική παραγωγή ζωοτροφών. Έκταση η οποία καλλιεργείται µε βιολογικές ζωοτροφές: 1 βαθµός για κάθε 1 στρέµµα βιολογικής έκτασης. Μέγιστο τα 40 µόρια.
  3. Επαγγελµατίας αγρότης: 30 µόρια.

Ολόκληρο το ρεπορτάζ για το πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας διαθέσιμο εδώ 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση