Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος.

Στις διατάξεις της περιλαμβάνεται το εξής εδάφιο:

Ειδικά για περίοδο κατανάλωσης από την 1η.8.2021 μέχρι και τις 31.122021, με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροψίμων δύναται να χορηγείται επιδότηση του πρώτου εδαφίου σε καταναλωτές με παροχές αγροτικής χρήσης, ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης και συμπεριλαμβανόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα ξήρανσης αγροτικών προϊόντων, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται το ύψος επιδότησης ευρώ ανά μεγαβατώρα (ΜWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, τα ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, τα ανώτατα όρια επιδότησης, η διαδικασία ελέγχου σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και οι συναφείς προς αυτές προϋποθέσεις, η διαδικασία ανάκτησης ενίσχυσης, αν αυτό απαιτηθεί, οι αρμόδιοι για τα ανωτέρω φορείς, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση επιδότησης, λαμβανομένου υπόψη του είδους των τιμολογίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του υπό επεξεργασία νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή», το ΥΠΕΝ έφερε τροπολογία με την οποία προβλέπεται η οριζόντια επιδότηση όλων των καταναλωτών ανεξαρτήτως επιπέδου τάσης (χαμηλή, μέση, υψηλή), συμπεριλαμβάνομένων των καταναλωτών αγροτικής χρήσης.

Βάσει των όσων έχουν ανακοινωθεί, η επιδότηση στα νοικοκυριά ισούται με το 50% του αυξημένου κόστους για όλη τη μηνιαία κατανάλωση ή αλλιώς με 65 ευρώ/MWh, ενώ το συνολικό κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 133 εκατ. ευρώ.

Προβλέπεται επίσης η επιδότηση και όλων των καταναλωτών φυσικού αερίου, εκτός των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως προς το φυσικό αέριο, τον Ιανουάριο θα επιδοτηθούν οι οικιακοί καταναλωτές με 20 ευρώ/θερμική μεγαβατώρα, ενώ για τους μη οικιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, η επιδότηση θα ανέλθει στα 30 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα.

 

 

Πηγή:www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση