Με την προκήρυξη των Βιολογικών να βγαίνει µέσα στον Φεβρουάριο, ενδιαφέρον έχει η σύγκριση των στρεµµατικών ενισχύσεων της επικείµενης πρόσκλησης µε αυτές που προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο για την ίδια δέσµευση από το 2023.

 

Συγκεκριµένα, όπως έχει γίνει γνωστό στο νέο πρασίνισµα το 2023 (άµεσες ενισχύσεις) θα µπορούν να  µπουν όσοι διατηρούν τις βιολογικές πρακτικές, µε το σχετικό πρόγραµµα του ΠΑΑ να καταργείται. Έτσι, όσοι ενταχθούν στη φετινή πρόσκληση (για διατήρηση) θα λαµβάνουν εώς το 2025 το ποσό που προβλέπει η ένταξη. Οι υπόλοιποι και όσοι µείνουν εκτός λόγω περιορισµού στον προϋπολογισµό, θα λαµβάνουν στρεµµατικές ενισχύσεις από το πρασίνισµα για τη διατήρηση της βιολογικής από το 2023 (προβλεπόµενος προϋπολογισµός 65 εκατ. ευρώ ετησίως). Συγκρητικά λοιπόν τα πριµ σε ορισµένες καλλιέργειες ως εξής:

 • Πυρηνόκαρπα: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 94,1 ευρώ/στρµ.
 • Επιτραπέζια σταφύλια: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 144 ευρώ/στρµ
 • Ροδιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 112 ευρώ/στρµ.
 • Ακτινίδιο: Προκήρυξη 2022 82 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 87 ευρώ/στρµ.
 • Συκιά: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 101,5 ευρώ/στρµ.
 • Μικρόκαρπες / ∆άσους: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 94 ευρώ/στρµ
 • Αβοκάντο: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 105 ευρώ/στρµ
 • Ακρόδρυα: Προκήρυξη 2022 56,6 ευρώ, Πρασίνισµα 2023, 61,6 ευρώ/στρµ.
 • Φραγκόσυκα: Προκήρυξη 2022 85 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 126,6 ευρώ/στρµ
 • Αραβόσιτος βρώσιµος: Προκήρυξη 2022 49,4 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 54,4 ευρώ/στρµ
 • Αραβόσιτος κτηνοτροφικός: Προκήρυξη 2022 55 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 64,4 ευρώ/στρµ
 • Αρωµατικά: Προκήρυξη 2022  55 ευρώ, Πρασίνισµα 2023 129,5 ευρώ/στρµ.
 • Τοµάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά: 60 ευρώ στην προκήρυξη του 2022 και 114 ευρώ/στρµ στο Πρασίνισµα του 2023.

Να σηµειωθεί εδώ πως τα παραπάνω αποτελούν πρόταση του στρατηγικού σχεδίου. Αυτό δεν σηµαίνει ότι έτσι ακριβώς θα εγκριθεί και τελικά θα «τρέξει».

 

Πηγή: www.agronews.gr