Η υπόθεση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ αλλάζει άρδην ανά αγρονομική περιφέρεια, με την εξασθένιση της «ισχύος» των δικαιωμάτων επί των ευρώ που μπαίνουν στην τσέπη να καλεί σε άλλη διαχείριση της υπόθεσης ΟΣΔΕ τη νέα περίοδο.

Τρόποι υπάρχουν το βαµβάκι να φτάσει να λαµβάνει 60 ευρώ το στρέµµα ενισχύσεις, χώρια την ειδική συνδεδεµένη και ένας µηλοκαλλιεργητής να έχει λαµβάνειν ετησίως άνω των 130 ευρώ άµεσες πληρωµές, µόνο από τον α’ Πυλώνα. Το ζήτηµα είναι ποιος µπορεί να τους αξιοποιήσει και να επωµιστεί πρόσθετα κόστη που θα προέλθουν από τις επιπλέον δεσµεύσεις που πρέπει να αναλάβουν οι παραγωγοί για να εκµεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες της νέας ΚΑΠ. Εδώ, παρουσιάζονται οι άµεσες ενισχύσεις ανά αγρονοµική περιφέρεια που µπορούν να διεκδικήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι, που σίγουρα είναι περισσότερες από την τρέχουσα ΚΑΠ, αλλά κυρίως για επαγγελµατίες του χώρου.

Παράδειγµα αροτραίων

Ένας βαµβακοκαλλιεργητής µε 100 στρέµµατα µε δικαιώµατα για τα 50, λαµβάνει: 20 ευρώ το στρέµµα βασική ενίσχυση για τα 50 στρέµµατα που έχει δικαιώµατα, δηλαδή 1.000 ευρώ. Ειδική Ενίσχυση Βάµβακος 73,5 ευρώ το στρέµµα (τιµή αναφοράς) σε όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα, δηλαδή   7.350 ευρώ. Αναδιανεµητική ενίσχυση 11,63 ευρώ το στρέµµα για όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα, δηλαδή και για τα 100. Σύνολο 1.163 ευρώ. Επιπλέον επιλέγει να εφαρµόσει στο χωράφι του µηχανική ζιζανιοκτονία και στα 100 στρέµµατα οπότε θα λάβει επιπλέον 25 ευρώ, δηλαδή 2.500 ευρώ. Επιλέγει επίσης την εφαρµογή γεωργίας ακριβείας στο σύνολο της έκτασής του και εφαρµογή ειδικής θρέψης, σύνολο 11 ευρώ το στρέµµα. Ακόµα 1.100 ευρώ ενίσχυση. Γενικό σύνολο  13.113 ευρώ άµεσες ενισχύσεις.

Παράδειγµα στα δενδρώδη

Μηλοκαλλιεργητής µε 30 στρέµµατα και δικαιώµατα για 20 από αυτά, λαµβάνει: 29 ευρώ βασική ενίσχυση για τα 20 στρέµµατα, δηλαδή 580 ευρώ. Για όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα αναδιανεµητική ενίσχυση 10,9 ευρώ, συν συνδεδεµένη 47,2 ευρώ, σύνολο 1.743 ευρώ. Από τον κατάλογο του πρασινίσµατος επιλέγει να χρησιµοποιήσει ωφέληµα έντοµα για φυτοπροστασία λαµβάνοντας 24 ευρώ και να προχωρήσει σε πολλαπλά καλοκαιρινά κλαδέµατα µε 21 ευρώ. Σύνολο 1.350 ευρώ. Γενικό σύνολο άµεσων ενισχύσεων 3.653 ευρώ.

Παράδειγµα βοσκοτόπων

Προβατοτρόφος µε 120 µάνες και 100 στρέµµατα βοσκότοπου µε δικαιώµατα για όλα τα στρέµµατα. Λαµβάνει 18,9 ευρώ βασική ενίσχυση, συν 9,8 ευρώ αναδιανεµητική για όλα τα στρέµµατα. Σύνολο 2.800 ευρώ. Η συνδεδεµένη υπολογίζεται στα 12 ευρώ ανά µάνα που παράγει τουλάχιστον 100 κιλά γάλα ετησίως. Σύνολο 1.440 ευρώ. Επιλέγει από τα οικολογικά σχήµατα την εφαρµογή προγράµµατος εµπλουτισµού και βελτιστοποίησης του σιτηρεσίου για 10 ευρώ ανά ΜΖΚ. Ένα πρόβατο άνω του 1 έτους αντιστοιχεί σε 0,15 ΜΖΚ, οπότε ο κτηνοτρόφος λαµβάνει 180 ευρώ. Σύνολο 4.420 ευρώ. Στην τρέχουσα ΚΑΠ (συνδεδεµένες, δικαιώµατα, πρασίνισµα) έχει λαµβάνειν 4.200 ευρώ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση