Την έγκριση της Κομισιόν έχει η Ελλάδα για να προχωρήσει στην πληρωμή έκτακτης ενίσχυσης σε παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών πλην της Καλαμών, λεβάντας, σύκων, καπνού και πατάτας. Ο συνολικός προϋπολογισμός που εγκρίνει η Κομισιόν ανέρχεται σε 31,5 εκατ. ευρώ, τα οποία όπως επισημαίνει θα πρέπει να έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2022.

 

 

Πρόκειται για έκτακτες ενισχύσεις λόγω πανδημίας που είχαν εξαγγελθεί από το περασμένο φθινόπωρο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και έκτοτε δεν είχε προχωρήσει η πληρωμή. Στην περίπτωση της φθινοπωρινής πατάτας και του καπνού ενδέχεται να πρόκειται για εκπρόθεσμη έγκριση προγράμματος, αφού έχει ήδη γίνει η πληρωμή των ποσών.
Το ποσό της στήριξης στις επιτραπέζιες ελιές ανέρχεται σε 40 ευρώ ανά στρέμμα με την στήριξη να καλύπτει 278.139 επιλέξιμα στρέμματα  που αντιστοιχούν σε 14.273 παραγωγούς. H δε ενίσχυση που θα δοθεί θα αφορά την Κονσερβολιά (Αμφίσσης, Αγρινίου, Καβάλας κ.λπ.), καθώς επίσης και την βρώσιμη (επιτραπέζια) ελιά Χαλκιδικής, που έως σήμερα δεν έχει πάρει ενισχύσεις covid.

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν αναφέρει:

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 31,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων, οι οποίοι επλήγησαν από την πανδημία του κορονοϊού και από τα περιοριστικά μέτρα που τέθηκαν σε ισχύ για τον περιορισμό της διασποράς του ιού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Σύμφωνα με το καθεστώς, η κρατική στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων.

 

Το μέτρο απευθύνεται σε γεωργούς που παράγουν σύκα για αποξήρανση, λεβάντα, επιτραπέζιες ελιές, βιομηχανική και φθινοπωρινή πατάτα, μανταρίνια και καπνό. Σκοπός του καθεστώτος είναι να βοηθήσει τους δικαιούχους να καλύψουν ανάγκες ρευστότητας και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού και μετά από αυτήν.

 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση: i) δεν θα ξεπεράσει τα 290.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο ως τις 30 Ιουνίου 2022. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το καθεστώς βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση