Σε συνέχεια των τριών προηγούμενων συνόδων του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. και η σημερινή που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, θα ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με τις αρνητικές επιπτώσεις της αύξησης του κόστους των εισροών, τόσο στον τομέα της κτηνοτροφίας (κόστος ζωοτροφών, ενέργεια κ.λπ.) όσο και στον τομέα των καλλιεργειών (λιπάσματα, ενέργεια κ.λ.π.).

Σύμφωνα με τις συστάσεις της προηγούμενης συνόδου συνεχίστηκε η στενή παρακολούθηση της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά το κόστος των γεωργικών εισροών και την κατάσταση του τομέα του χοιρείου κρέατος.

Για το σκοπό αυτό, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία για τα δύο αυτά θέματα συνοψίζονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου, στο οποίο εριλαμβάνεται επίσης σύντομη περιγραφή της κατάστασης των άλλων δύο τομέων που χρήζουν προσοχής, δηλαδή των σιτηρών και των οπωροκηπευτικών.

Αναλυτικότερα, αναφέρονται τα εξής:

  • Για άλλα ζωικά προϊόντα, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, με πρωτοφανείς υψηλές τιμές. Ο κίνδυνος απορρέει από την αύξηση του κόστους των εισροών, το οποίο μειώνει δραστικά τα περιθώρια κέρδους.
  • Όσον αφορά την κατάσταση της αγοράς σιτηρών, μολονότι η παγκόσμια παραγωγή σίτου έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ το 2021/22 (+ 0,1 % σε ετήσια βάση), ο εφοδιασμός είναι μάλλον δυσχερής, ιδίως για τους τύπους σίτου υψηλής ποιότητας. Οι διακυμάνσεις των τιμών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ενώ η παγκόσμια ζήτηση είναι ισχυρή. Οι τιμές αναφοράς για τις εξαγωγές σίτου είναι περίπου 10-20 % υψηλότερες από ό,τι πριν από ένα έτος, ωστόσο πρόσφατα μειώθηκαν ελαφρά για την ΕΕ και την περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Η παραγωγή αραβοσίτου εκτιμάται επίσης σε επίπεδο ρεκόρ (+ 7,3 % ετησίως) και οι προμήθειες θεωρούνται πιο άφθονες απ’ ό,τι για το σιτάρι. Ωστόσο, η συγκομιδή απέχει ακόμη μερικούς μήνες στη Νότια Αμερική, όπου η καλλιέργεια σε θερμές και ξηρές συνθήκες μείωσαν τις προοπτικές συγκομιδής. Η επιδείνωση των προοπτικών στην Αργεντινή και τη Βραζιλία ώθησε τις τιμές του αραβοσίτου σε άνοδο κατά περίπου 5-7 % τον περασμένο μήνα. Οι δυσμενείς συνθήκες καλλιέργειας στη Νότια Αμερική αποτελούν πηγή ανησυχίας για την παραγωγή σπόρων σόγιας. Πρόσφατα, οι κυριότεροι φορείς πρόβλεψης μείωσαν απότομα τις προβλέψεις τους (-0,7 % σε ετήσια βάση), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη μικρότερη συγκομιδή που αναμένεται πλέον στην Αργεντινή, τη Βραζιλία και την Παραγουάη. Οι τιμές συνέχισαν να αυξάνονται και είναι επί του παρόντος περίπου 15-20 % υψηλότερες σε ετήσια βάση.
  • Στον τομέα των οπωροκηπευτικών, εκφράζονται ορισμένες ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πρόσφατης απαγόρευσης στη Λευκορωσία, δεδομένης της σχετικά υψηλής συγκομιδής μήλων στην ΕΕ κατά το τρέχον έτος. Δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στατιστικά στοιχεία για τον Ιανουάριο του 2022 όσον αφορά το εμπόριο, αλλά οι πρώτες ενδείξεις σχετικά με τον όγκο των εξαγωγών προς τη Λευκορωσία προϊόντων προσδιορισθέντων ως βασικών είναι, για τα μήλα, εκτιμώμενος συνολικός όγκος 1 000 τόνων τον Ιανουάριο του 2022 (έναντι 15 000 τόνων τον Ιανουάριο του 2021) και, για τα αχλάδια, 8 000 τόνων (έναντι 14 000 τόνων τον Ιανουάριο του 2021). Όσον αφορά τα μήλα, τα πρώτα στοιχεία που υπέβαλε ο πολωνικός τομέας των μήλων για τον Ιανουάριο δεν δείχνουν εξαγωγές προς τη Λευκορωσία, με μερική επανατοποθέτηση προς την Αίγυπτο και συνολική μείωση των συνολικών εξαγωγών κατά 7 000 τόνους. Οι τιμές των μήλων στην Πολωνία σημείωσαν ελαφρά βελτίωση τον Ιανουάριο (32 λεπτά του ευρώ ανά χιλιόγραμμο, 4 % πάνω από τον μέσο όρο της πενταετίας), αλλά η κατάσταση της αγοράς είναι εύθραυστη, λαμβανομένων υπόψη των μεγάλων αποθεμάτων μήλων στην Πολωνία, των υψηλών τιμών ενέργειας και του ιστορικού σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών.

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση