Στρατηγική σηµασία αποκτούν πλέον οι επενδύσεις ενεργειακής αυτονοµίας για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα και µε το σχέδιο της Κοµισιόν µε τίτλο REPowerEU που παρουσιάστηκε προ ολίγων ημερών.

Στα πλαίσια αυτού, οι Βρυξέλλες φέρονται να ζητάνε την αύξηση των δυνατοτήτων χρηµατοδοτικής στήριξης από τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ για τη δηµιουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων εντός εκµεταλλεύσεων που θα είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες του πρωτογενούς τοµέα.

Προς το παρόν, µέσω της νέας ΚΑΠ, προβλέπονται στην Ελλάδα δύο ξεχωριστά προγράµµατα ένα µε 50% επιδότηση και ένα µε 70% επιδότηση. Το πρώτο πρόγραµµα µε 50% ενίσχυση έχει να κάνει µε την ιδιοπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ για κάλυψη των αναγκών της εκµετάλλευσης ή µέσω αξιοποίησης βιοµάζας, στο πλαίσιο των κλασσικών Σχεδίων Βελτίωσης. O µέγιστος προϋπολογισµός που µπορεί να ενισχυθεί είναι 150.000 ευρώ Παρόµοιο πρόγραµµα προκηρύχθηκε και την τρέχουσα περίοδο, το Μέτρο 4.1.3 το οποίο ωστόσο δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία. Το άλλο πρόγραµµα, µε 70% ενίσχυση είναι πιο εξειδικευµένο καθώς συνολικά πριµοδοτεί επενδύσεις για:

Ο αιτούµενος προϋπολογισµός (∆ηµόσια δαπάνη και Ιδιωτική συµµετοχή) των αιτήσεων στήριξης για τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 25.000 Ευρω και δύναται να ανέλθει έως και 100.000 Ευρώ. Για επενδύσεις σε κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις ο µέγιστος προϋπολογισµός ανέρχεται σε 500.000 ευρώ ώστε να εξυπηρετηθούν επενδύσεις σε µικρές µονάδες βιοαερίου. 

 Επιπλέον, µέσω των τοµεακών προγραµµάτων των οπωροκηπευτικών και του ελαιολάδου -βρώσιµης ελιάς και του οίνου προβλέπεται η υλοποίηση επενδύσεων σε δράσεις για την αύξηση της εξοικονόµησης ενέργειας , της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιµης ενέργειας  Τα πράγµατα βέβαια πλέον έχουν αλλάξει µετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και είναι πολύ πιθανό οι ενεργειακές επενδύσεις να αποκτήσουν µεγαλύτερο αποτύπωµα στα στρατηγικά σχέδια, κάτι που θα φανεί στις µετέπειτα διαβουλεύσεις. Άλλωστε, η Κοµισιόν προτείνει ακόµα και µέσω κρατικών ενισχύσεων τις επενδύσεις σε βιώσιµη ενέργεια όσον αφορά τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις. 

Το βιοαέριο σε πρώτο πλάνο

Πέρα από τα φωτοβολταϊκά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες των εκµεταλλεύσεων, πλέον στο προσκήνιο µπαίνει ακόµα πιο δυνατά και το βιοαέριο. Η Ευρώπη ανακοίνωσε πως διπλασιάζει το στόχο παραγωγής στα 35 bcm ετησίως έως το 2030, για παραγωγή βιοαερίου ειδικά από αγροτικά απόβλητα. Επιπλέον θα γίνει προσπάθεια για επιτάγχυνση των αδειοδοτήσεων όσον αφορά τα ενεργειακά πρότζεκτς και για τις σχετικές υποδοµές. «∆ιπλασιάζοντας τη βιώσιµη παραγωγή βιοµεθανίου µπορούµε να αντικαταστήσουµε άλλα 18 bcm, χρησιµοποιώντας την Κοινή Αγροτική Πολιτική για να βοηθήσουµε τους αγρότες να γίνουν παραγωγοί ενέργειας.», αναφέρει συγκεκριµένα στο ενηµερωτικό της σηµείωµα η Κοµισιόν. 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση