Εμφανείς οι πρώτες ελλείψεις αγροτικών προϊόντων στην αλυσίδα παραγωγής, με τις χονδροειδείς ζωοτροφές να μην φθάνουν πλέον με επάρκεια σε όλη τη χώρα και κυρίως στην Κρήτη και στα νησιά του Αιγαίου και να κάνουν μέρα με τη μέρα όλο και πιο δύσκολη την υπόθεση του σιτηρέσιου στις κτηνοτροφικές μονάδες.

 

Πληροφορίες του Agronews αναφέρουν ότι ήδη από κάποιες γαλακτοβιομηχανίες γίνονται διερευνητικές συζητήσεις με τους κτηνοτρόφους αναφορικά με τη δυνατότητα των τελευταίων να καλυφθούν με τις απαραίτητες ζωοτροφές και να συνεχίσουν ομαλά την παραγωγική διαδικασία και τις παραδόσεις γάλακτος. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, η συζήτηση για την τιμή με βάση την οποία θα γίνονται αυτές οι παραδόσεις, είναι το τελευταίο που φαίνεται να απασχολεί τη βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος μεγάλου κτηνοτροφικού συνεταιρισμού δεν κρύβει την αγωνία του για τη δυνατότητά του να καλύψει τα μέλη με τις απαραίτητες ζωοτροφές, όπως γίνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, χωρίς να κρύβει παράλληλα την ανησυχία του για το ενδεχόμενο κάποιες μονάδες να μην μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά κόστη με τα οποία γίνονται τον τελευταίο καιρό οι προμήθειες των αντίστοιχων πρώτων υλών.

Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα που ακούγονται, ανακοινώνονται και λαμβάνονται μέχρι τώρα από την κυβέρνηση για τους αγρότες, δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στον κόσμο της παραγωγής και μάλλον διερευνητικά, πυρσοσβεστικά και άτολμα θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν.

Από μια πρώτη σταχυολόγηση αυτών των μέτρων προκύπτουν τα εξής:

1)
  Δεν πρόκειται για καινούργια μέτρα αλλά για αυτά που έχουν ήδη εξαγγελθεί και δεν έχουν εφαρμοσθεί. Δεν καλύπτουν τις ανάγκες των αγροτών αλλά μόνο την επικοινωνία της κυβέρνησης.

2) Από μόνη της η καθυστέρηση των έστω και ελλιπών μέτρων του Σεπτεμβρίου 2021 έχει οδηγήσει παραγωγούς να περιορίσουν την παραγωγή με ότι αυτό συνεπάγεται  για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

3) Σε πρακτικό επίπεδο κανένας δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα εισπράξει, πότε και με πιά διαδικασία για να συνεκτιμήσει ποιο μέρος του σημερινού κόστους θα απορριφθεί ώστε να λάβει τις αποφάσεις του.

Ειδικότερα: 

 1. «Η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών, κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την μόνιμη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 350 εκατ. ευρώ, τη μόνιμη μείωση του ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6% και την επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης των αγροτών για το 2022.»
 • ΕΝΦΙΑ – αφορά τους μεγαλοϊδιοκτήτες και όχι τους αγρότες. 
 • Η μείωση του ΦΠΑ των λιπασμάτων από το 13% στο 6% δεν έχει καμία πρακτική αξία,  δεν προσφέρει καμία οικονομική βοήθεια, αντίθετα θα εισπράξει το Κράτος περισσότερο ΦΠΑ από τον τετραπλασιασμό της τιμής των λιπασμάτων  και υποβαθμίζεται το γεγονός ότι οι αγρότες έχουν ήδη προβεί στην αγορά λιπασμάτων για το 2022.
 • Η επιστροφή του ΕΦΚ Πετρελαίου είναι ασαφής: Για ποιους , όλους ή όχι μόνο τους συνεταιρισμένους, θα υπάρχει όριο στις πληρωμές. Είναι τα 60 εκ που έχουν ανακοινωθεί το όριο; Τότε οι παραγωγοί δεν θα πάρουν επιστροφή του ΕΦΚΠ αλλά μια επιταγή βοηθήματος  που καμιά σχέση δεν έχει με το κόστος. Το κυριότερο: Πότε θα τα λάβουν; το 2023; Εάν ναι τότε δεν αποτελούν ούτε επιταγή βοηθήματος
 1. (1) Επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος των ζωοτροφών, σε ποσοστό 4% των συνολικών εσόδων από παραγωγή του δεύτερου εξαμήνου του 2021, με κόστος 43 εκατ. ευρώ. Αναμένεται η υλοποίηση με ΥΑ στις επόμενες μέρες.

(2) Επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες για το έτος 2022, με κόστος 60 εκατ. ευρώ. Θα γίνει η κατανομή των ποσών ανά αγροτική εκμετάλλευση, με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2022.

Πρόκειται πάντως για ποσό που έχει ανακοινωθεί για το 2021 για να καταβληθεί το 2022 και τώρα φαίνεται ότι θα καταβληθεί το 2023.

(3) Μόνιμη μείωση ΦΠΑ λιπασμάτων από το 13% στο 6%. Κόστος: 20 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Μόνιμη μείωση ΦΠΑ ζωοτροφών από το 13% στο 6%, από 1η Οκτωβρίου 2021. Κόστος: 15 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Είναι άνευ πρακτικής αξίας όπως αναλύθηκε παραπάνω, ενώ το κόστος για το κράτος είναι μηδενικό καθώς η τιμή επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ έχει αυξηθεί. 

(4) Κάλυψη του 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικής χρήσης για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2021. Κόστος 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Είναι από τα λίγα μέτρα που αφήνουν σαφές οικονομικά αποτύπωμα παρότι η προηγούμενη καλλιεργητική περίοδος δεν καλύφθηκε κατά το μεγαλύτερο μέρος. Έχει ενδιαφέρον να καλυφθεί ξεκάθαρα το 80% της ρήτρας αναπροσαρμογής μέχρι τον προσεχή Οκτώβριο και να γίνουν έγκαιρα οι απαραίτητοι συμψηφισμού προς όφελος των αγροτών. 

(5) Εντάσσεται στο Μεταφορικό Ισοδύναμο η μεταφορά ζωοτροφών στη Κρήτη για το έτος 2022, με κόστος 8 εκατ. ευρώ. Αυξάνεται κατά 50% το πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου για την μεταφορά ζωοτροφών, με κόστος 3,5 εκατ. ευρώ.

Εδώ παρατηρείται βέβαια συνδυασμένη αύξηση των ζωοτροφών και των εισιτηρίων μεταφοράς (κόμιστρο).  

 1. Επιδότηση καυσίμων 
 • Η κάρτα καυσίμων, καθώς μέσα στους δικαιούχους είναι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που μπορούν να κάνουν χρήση αυτού του μέτρου για τα οχήματά τους.
 • Η επιδότηση της τιμής του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, που θα γίνεται στην πηγή για τον μήνα Απρίλιο. Αυτό αφορά όλους τους αγρότες που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης (ντήζελ).
 • Αφορά την κάρτα καυσίμων, την απευθείας επιδότηση του πετρελαίου κίνησης για τους μήνες, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Αφορά σε φυσικά πρόσωπα και σε ελεύθερους επαγγελματίες με οικογενειακό εισόδημα έως και 30.000 ευρώ.

Εδώ υπάρχουν πολλές ασάφειες:  

 • πρέπει να διευκρινιστεί και για τα επαγγελματικά οχήματα που καταναλώνουν ντήζελ, καθώς υπάρχουν αγροτικά pick-up και τρακτέρ, που θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν μπορούν να πάρουν το φθηνότερο επιδοτούμενο ντήζελ στο επόμενο τρίμηνο. 
 1.  Την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εδώ η κυβέρνηση δείχνει να κινείται πίσω από τις αποφάσεις των Βρυξελλών χωρίς να έχει προς το παρόν αναλάβει κάποια ιδιαίτερη πρωτοβουλία. Μένει να αποσαφηνισθούν οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών της Δευτέρας με αιχμή το λεγόμενο 7χίλιαρο που μάλλον αυτή τη φορά πάει στους κτηνοτρόφους, την δυνατότητα εθνικής ενίσχυσης για την κάλυψη μέρους του κόστους αγοράς λιπασμάτων και φυσικά τη δυνατότητα θεσμοθέτησης συνδεδεμένης ενίσχυσης για την καλλιέργεια καλαμποκιού από φέτος. 

 

Πηγή: www.agronews.gr