Δημοσιεύθηκαν, από τις 22 Μαρτίου, σε ΦΕΚ οι αποφάσεις για οκτώ συνδεδεμένες ενισχύσεις με τα αντίστοιχα ποσά όπως έχουν προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση για την ειδική ενίσχυση βάμβακος.

Αναλυτικότερα, το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης ανά καλλιέργεια έχουν ως εξής:

-στην καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 78,76 ευρώ/εκτάριο (7,8 ευρώ το στρέμμα).

-στην καλλιέργεια οσπρίων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 170,93 ευρώ/εκτάριο (17,09 ευρώ το στρέμμα)

-στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 120,25 ευρώ/εκτάριο (12,02 ευρώ το στρέμμα)

-στην καλλιέργεια μήλων, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 418,55 ευρώ ανά εκτάριο (41,8 ευρώ το στρέμμα)

-στην καλλιέργεια καρπών με κέλυφος για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 93,09 ευρώ/εκτάριο (9,3 ευρώ το στρέμμα)

-στην καλλιέργεια σκληρού σίτου, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 57,09 ευρώ/εκτάριο (5,7 ευρώ το στρέμμα).

-στην καλλιέργεια των σπαραγγιών, για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται στα 686,12 ευρώ/Εκτάριο (68,6 ευρώ το στρέμμα).

-στον τομέα των ζαχαροτεύτλων, για το έτος ενίσχυσης 2021, καθορίζεται στα 800€/εκτάριο (80 ευρώ το στρέμμα).

Σύμφωνα με όσα έχουν γνωστοποιηθεί η ειδική ενίσχυση βάμβακος θα ανέρχεται σε 70,25 ευρώ ανά στρέμμα.

 

Συνοδευτικά αρχεία

Το ΦΕΚ με τις συνδεδεμένες για πρωτεϊνούχα, σανοδοτικά και όσπρια

Το ΦΕΚ με τις συνδεδεμένες για μήλα, σκληρό σίτο, καρπούς με κέλυφος

Το ΦΕΚ με τις συνδεδεμένες για σπαράγγια και ζαχαρότευτλα

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση