Προς τα τέλη Μαΐου µεταφέρεται η λήξη της αξιολόγησης των Νέων Αγροτών, µε τις εντάξεις να κρίνονται στις λεπτοµέρειες σε περιφέρειες µε µεγάλο όγκο φακέλων.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, προς το παρόν συνεχίζεται η φάση της α’ αξιολόγησης, ωστόσο δεν έχει ανοίξει το σύστηµα για οριστικοποίηση των φακέλων, ώστε να περάσει η διαδικασία στη β’ αξιολόγηση. Όπως αναφέρουν πηγές από την πλευρά των περιφερειών, η δεύτερη φάση της αξιολόγησης απαιτεί τουλάχιστον ένα µήνα, ενώ, γίνονται κανονικά και οι επιτόπιοι έλεγχοι σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, ∆υτική Μακεδονία και Θεσσαλία. Όσον αφορά τη µοριοδότηση, καθώς δεν έχουν γίνει ακόµα οριστικοποιήσεις, δεν δύναται να υπάρξει κάποια ασφαλείς εικόνα. Οι πρώτες εκτιµήσεις κάνουν λόγο για µία βάση κοντά σε 70-75 µόρια στις Περιφέρειες που τα κονδύλια δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση. Ενδιαφέρον έχει πως για παράδειγµα στη Θεσσαλία ο κύριος όγκος των φακέλων έχει συγκεντρώσει αρκετά υψηλή βάση, µε την ένταξη όπως µεταφέρεται στην Agrenda να κρίνεται τελικά στις λεπτοµέριες ανάµεσα στους υποψήφιους Νέους Αγρότες.

Το πόσο έγκυρες είναι οι παραπάνω εκτιµήσεις, θα εξαρτηθεί φυσικά και από την πορεία των επιτόπιων ελέγχων, οι οποίοι αφορούν µεταξύ άλλων περί τους 3.500 υποψήφιους µε κηπευτικά χαµηλής κάλυψης. Για αυτές τις περιπτώσεις, το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Γεωργαντάς, έχει δώσει εντολή να προβλεφθεί η τυπική απόδοση των 752,5 ή 1.177 ευρώ από τα 6.892 ευρώ που προσδοκούσαν οι υποψήφιοι.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι πιέσεις από πλευράς µελετητών που αναφέρουν ότι έπρεπε η Μονάδα Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις να διορθώσει τους λανθασµένους δείκτες έγκαιρα ώστε να δώσει τα σωστά εργαλεία για τη σύνταξη των φακέλων όπως οφείλει να πράττει. «Προφανώς και οι δείκτες των καλλιεργειών θα έπρεπε να περιλαµβάνουν τις ανωτέρω κατηγορίες καλλιεργειών µε ανάλογες βέβαια τυπικές αποδόσεις», λένε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρουν πως οι διαχειριστικές έπρεπε να έχουν προκηρύξει το Μέτρο σε κατάλληλο χρόνο, ώστε να δώσουν το απαραίτητο διάστηµα στους υποψηφίους να δοµήσουν την υφιστάµενη κατάσταση, και όχι τον Απρίλιο του 2021 (όταν ξεκινούσαν οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε των καλλιεργητών), ώστε να πραγµατοποιηθούν έγκαιρα και οι επιτοπίοι έλεγχοι που όφειλε να κάνει.

π Το ότι δεν συµβαίνει, δεν είναι ευθύνη ούτε των παραγωγών, ούτε των µελετητών. «Η άνιση µεταχείριση των δικαιούχων του ίδιου Μέτρου εντός της ίδιας προγραµµατικής περιόδου καθιστά άµεσα την χώρα µας υπόλογη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πιθανή επιβολή προστίµων.», υποστηρίζει παράλληλα η πλευρά του ΓΕΩΤΕΕ, κάνοντας αναφορά στο περασµένο πρόγραµµα Νέων Αγροτών.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση