Την ερχόµενη Παρασκευή 15 Απριλίου λήγει η διορία για ένταξη στο πρόγραµµα της Απονιτροποίησης, µε τις αιτήσεις την περασµένη εβδοµάδα να κυµαίνονται γύρω στις 3.000.

Ασφαλώς ο προϋπολογισµός των 150 εκατ. ευρώ φτάνει και περισσεύει για την ικανοποίηση της ζήτησης, ωστόσο αναµένεται ο αριθµός των φακέλων να αυξηθεί αρκετά µέχρι τη λήξη της περιόδου των αιτήσεων. Με βάση τις εκτιµήσεις, αναµένεται να χωρέσουν περί τους 10.000 δικαιούχους στο πρόγραµµα.

Στο Μέτρο 11 της Βιολογικής Γεωργίας τώρα, το πρόγραµµα έκλεισε την περασµένη ∆ευτέρα στις 68.000 αιτήσεις περίπου. Μετά την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, ο ΕΦ∆ θα προβεί στο διοικητικό έλεγχο του συνόλου των αιτήσεων στήριξης ανά προκηρυσσόµενη δράση. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται µηχανογραφικά στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων στήριξης, και περιλαµβάνει διασταυρωτικούς ελέγχους µε άλλες βάσεις δεδοµένων (π.χ. ΟΣ, ΚΕΠΥΟ, ΗΒ∆, Ηλεκτρονικό Μελισσοκοµικό Μητρώο, κλπ.). Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου, ο ΕΦ∆ δύναται να ζητήσει την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων και διευκρινήσεων, τα οποία υποβάλλονται εκ µέρους του υποψηφίου µέσω του ΠΣ, έως την καταληκτική προθεσµία υποβολής των ενδικοφανών προσφυγών. Συµπληρωµατικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του υποψηφίου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης.

Υπολογίζεται πως θα απαιτηθούν 2-3 µήνες για την αξιολόγηση των φακέλων, οπότε τα αποτελέσµατα αναµένονται από Ιούνιο-Ιούλιο. Όσον αφορά τη βάση ένταξης αυτή θα καθοριστεί ανά προκηρυσσόµενη δράση και ανά κλάδο (αροτραία, κηπευτικά-δέντρα, κτηνοτροφία, µελισσοκοµία).

Προς διεύρυνση το µπάτζετ στο Εξοικονοµώ

Στην απόφαση να διευρύνουν τον προϋπολογισµό του προγράµµατος «Εξοικονοµώ» οδηγούνται τα συναρµόδια υπουργεία, ώστε να επιδοτηθεί µεγαλύτερος αριθµός αιτήσεων από αυτόν που προβλεπόταν αρχικά. ∆εν αποκλείεται ο αριθµός των τελικών δικαιούχων ακόµα και να διπλασιαστεί. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, υποβλήθηκαν πάνω από 100.000 αιτήσεις από νοικοκυριά, µε αποτέλεσµα να ξεπεραστεί κατά πολύ ο στόχος που είχε τεθεί για αναβάθµιση 50.000 κατοικιών και να υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ύψους 632 εκατ. ευρώ. Τα κονδύλια προέρχονται
από το Ταµείο Ανάκαµψης και το υπουργείο Οικονοµικών σχεδιάζει να αποδεσµεύσει για αυτόν τον σκοπό υψηλότερους πόρους από τον συνολικό προϋπολογισµό ύψους 1,265 δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί για την τετραετία 2021-2024, ώστε να ικανοποιηθεί µεγαλύτερος αριθµός αιτήσεων. Τα χρήµατα αυτά θα αφαιρεθούν από το επόµενο «Εξοικονοµώ».

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση