Μετά τις δύο αναφορές που υπέβαλε στη Βουλή – στις 25 Φεβρουαρίου 2022 και 1 Απριλίου 2022 αντίστοιχα – την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τις συνεχείς παρεμβάσεις και τα επιχειρήματα που ανέπτυξε ο βουλευτής Πέλλας της Ν.Δ. και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης, έγινε αποδεκτό από την κυβέρνηση το αίτημα για ετήσια παράταση της προθεσμίας για την προμήθεια και τοποθέτηση από τους αγρότες των ειδικών προστατευτικών μπαρών (ασπίδων) στα τρακτέρ με άδεια κυκλοφορίας πριν τις 22/5/1998.

Με απόφαση, που υπέγραψε ο αρμόδιος για το θέμα υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος, παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2022 η προθεσμία, για την προμήθεια και εγκατάσταση των ειδικών προστατευτικών μπαρών-αψίδων (σύμφωνα με σχετική κοινοτική Οδηγία και εφαρμοστικούς κοινοτικούς κανονισμούς) στους γεωργικούς ελκυστήρες -τρακτέρ, που κατασκευάστηκαν και πήραν άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας πριν τις 22/5/1998.

Μάλιστα, με παρέμβαση του κ. Καρασμάνη στον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης Στέλιο Κουτνατζή και την γενική γραμματεία του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην εφαρμογή της, έγινε άμεσα ο νομικός έλεγχος της υπουργικής απόφασης και επισπεύστηκε ο χρόνος δημοσίευσής της στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης ΦΕΚ: Β΄ 1716/8-4-2022.

«Άρθρο 1 H υπό στοιχεία οικ. 11337/Γ3Β/2365/27-05-2009 απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:

Η παρ. β του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Οι γεωργικοί ελκυστήρες που έχουν ταξινομηθεί ή απογραφεί πριν τις 21-05-1998 και δεν φέρουν διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής εγκεκριμένου τύπου, υποχρεούνται όπως εφοδιασθούν με αυτή μέχρι και την 31-12-2022. Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής εγκρίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρ. Β του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 11338/Γ4/2366/27-05-2009 (Β΄ 1156) υπουργικής απόφασης».

Με την εν λόγω απόφαση – παράταση επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πάρα πολλοί αγρότες στη χώρα μας και θα είχε ως συνέπεια αφενός την απαξίωση του καλλιεργητικού τους εξοπλισμού (τρακτέρ) και αφετέρου θα έθετε σε κίνδυνο τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα κοινοτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων (σχέδια βελτίωσης).

Σε ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου του βουλευτού αναφέρονται τα εξής:

«Μετά την ευοίωνη αυτή εξέλιξη, που πιστώνεται στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργο Στύλιο, για το ενδιαφέρον που επέδειξε, μετά τις αναφορές, παρεμβάσεις και την επιστολή του κ. Καρασμάνη για το εν λόγω θέμα, η επίλυση αυτού του δίκαιου αιτήματος των αγροτών, που εδώ και καιρό ανέδειξε ο κ. Καρασμάνης, μόνο θετικές επιδράσεις θα έχει στην καθημερινότητα του πρωτογενούς μας τομέα της οικονομίας.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, η διεκδίκηση και η επίλυση δίκαιων αιτημάτων γίνεται πάντα και μόνον μέσα από τις καθιερωμένες θεσμικές διαδικασίες. Όλα αυτά τα χρόνια ο Γιώργος Καρασμάνης λειτούργησε με κώδικα δεοντολογίας που τηρεί απαρέγκλιτα σεβόμενος απόλυτα τις πρωτοβουλίες όλων όσων εργάζονται για τα συμφέροντα του νομού και των συμπολιτών μας. Ουδέποτε επιχείρησε να οικειοποιηθεί προσπάθειες άλλων.

Δια του λόγου το αληθές παραθέτουμε :

τις 2 αναφορές του κ. Καρασμάνη στη Βουλή, την επιστολή που απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και το πλήρες κείμενο της υπουργικής απόφασης, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ: Β΄ 1716/8-4-2022.

Οι 2 αναφορές

1. 25/02/2022

2. 01/04/2022

Η επιστολή 04/04/2022

Το ΦΕΚ: Β΄ 1716/8/4/2022 »

 

 

Πηγή: www.agro24.gr

Αφήστε μια απάντηση