Έμφαση στα πρωτεϊνούχα ψυχανθή και στην παραγωγή ζωοτροφών θέλει να δώσει η Ελλάδα στις συνδεδεμένες της νέας ΚΑΠ, με τις τροποποιήσεις του φακέλου του Στρατηγικού Σχεδίου, να φέρνουν αλλαγές στα καθεστώτα της συνδεδεμένης και ιδίως στα ποσά ενίσχυσης.

Ειδικότερα στις συνδεδεµένες για τα πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή (κτηνοτροφικό κουκί, κτηνοτροφικό ρεβίθι, κτηνοτροφικό µπιζέλι, βίκος, κτηνοτροφικό λαθούρι, λούπινο, ρόβι, σόγια) προβλέπεται τιµή αναφοράς 19,2 ευρώ ανά στρέµµα και ποσό 14.396.928 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό υπολογίστηκε για 749.840 στρέµµατα. Το 2021, πληρώθηκαν 6.114.622 ευρώ (7,88 ευρώ/στρέµµα) για 775.967 στρέµµατα. Με τα νέα δεδοµένα, οι ίδιοι δικαιούχοι θα λάβουν πάνω από το διπλάσιο ποσό, δηλαδή 18,55 ευρώ το στρέµµα.

Για τα πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή (µηδική και τριφύλλι) προβλέπεται τιµή αναφοράς στη νέα ΚΑΠ 8,3 ευρώ το στρέµµα, για 1.949.350 στρέµµατα και ποσό 16.179.605 ευρώ ετησίως. Το 2021 πληρώθηκε αυτή η καλλιέργεια 23.604.211 (12,03 ευρώ/στρέµµα). Με τα νέα δεδοµένα οι ίδιοι δικαιούχοι θα λάβουν µειωµένο ποσό που θα φτάνει τα 8,2 ευρώ.

Όσον αφορά τώρα τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο καλαµπόκι, είναι γεγονός πως µε βάση το φάκελο που έχει σταλεί προς έγκριση στην Ευρωπάϊκή Ένωση, «περισσεύουν» 48 εκατ. ευρώ και µε βάση τα στρέµµατα που δηλώνονται στο ΟΣ∆Ε, αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε 56 ευρώ το στρέµµα. Ωστόσο, µετά τις παρατηρήσεις της Κοµισιόν, αναµένονται ανακατανοµές στα ποσά των συνδεδεµένων ενισχύσεων και θα πρέπει να χωρέσει και ο ηλίανθος. Ως εκ τούτου, προς το παρόν είναι όλα ρευστά σε αυτό το κοµµάτι.

Πρώτες κοπές στα τριφύλλια με τα καθαρά στα 25 λεπτά το κιλό

Εν τω μεταξύ, μπήκαν στα χωράφια για τις πρώτες κοπές οι αγρότες σε Στερεά Ελλάδα και Αιτωλοακαρνανία, με τις αποδόσεις ελαφρά μειωμένες συγκριτικά με πέρυσι, όσο οι συμφωνίες στην αγορά διαμορφώνουν τα 25 λεπτά το κιλό για τα καθαρά τριφύλλια και τα 18 λεπτά το κιλό για τα χορτάρια.

Στους κάμπους της Κωπαΐδας και της Λαμίας, οι εργασίες έχουν προχωρήσει στο 15% περίπου, ενώ στην Αιτωοακαρνανία, όπου οι τιμές υστερούν κατά 1 λεπτό το κιλό και στις δυο κατηγορίες, βρίσκονται στο 5%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μειωμένες κατά περίπου 50 κιλά το στρέμμα αποδόσεις, αποδίδονται στο ότι «δεν έχουν δέσει» ακόμα τα τριφύλλια, ενώ εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, αναμένεται ενίσχυση του τονάζ προς το Μάιο. Σημειώνεται ότι για τις περσινές ποσότητες, που ήταν και δυσεύρετες τις τελευταίες εβδομάδες, η τιμή αποθήκης εμπόρου είχε γράψει ακόμα και τα 40 λεπτά το κιλό.

Υπό αυτήν την έννοια, η κινητικότητα στην αγορά είναι έντονη, αφού αρκετοί κτηνοτρόφοι έσπευσαν να εφοδιαστούν ποσότητες για να καλύψουν ανάγκες οι οποίες ήταν δύσκολο να εξυπηρετηθούν λόγω των απαγορευτικών τιμών που είχε διαμορφώσει το εμπόριο το προηγούμενο διάστημα.

 

Πηγή:www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση