Μία πλήρη εργαλειοθήκη ενισχύσεων που µπορεί να αποφέρει ακόµα διπλό ή και τριπλό οικονοµικό όφελος σε σχέση µε το τρέχον καθεστώς του πρασινίσµατος για όσους διαθέτουν δενδρώδεις καλλιέργειες, προβλέπει το σχέδιο της νέας ΚΑΠ στην Ελλάδα.

Στα 100 ευρώ ανά στρέμμα φθάνουν τα έξτρα πριμ στα δένδρα με κομφούζιο, ειδική θρέψη και αναβαθμίδες

Έως 43 ευρώ το στρέµµα για ωφέλιµα έντοµα, ακόµα 21 ευρώ για θερινά κλαδέµατα, 12 ευρώ για ειδική θρέψη, 25 ευρώ για διατήρηση αναβαθµίδων, είναι µόνο κάποιες από τις δράσεις που θα έχει την επιλογή να δηλώνει στο ΟΣ∆Ε από του χρόνου ο παραγωγός ώστε να λαµβάνει τις σχετικές επιδοτήσεις. Χώρια, τη βασική ενίσχυση των 30 ευρώ το στρέµµα (ποσό για το 2026), τα 10 ευρώ της αναδιανεµητικής για όσους δηλώνουν 10-40 στρέµµατα δενδροκαλλιέργεια και τις συνδεδεµένες.

Εν ολίγοις, µε ένα καλά µελετηµένο πλάνο οι δενδροκαλλιεργητές θα µπορούν να διεκδικήσουν ποσό περί τα 100 ευρώ το στρέµµα άµεσων ενισχύσεων, όπως φαίνεται τουλάχιστον από το υπό έγκριση στρατηγικό σχέδιο. Αναλυτικότερα, για τις δενδρώδεις προβλέπονται οι εξής δράσεις από το νέο πρασίνισµα:

Οικολογική εστίαση: Η παρέµβαση αφορά σε σπορά στον υπόροφο τόσο φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών και στη δηµιουργία δηµιουργία λωρίδων πλάτους 2 τουλάχιστον µέτρων άγριας ζωής ή εµπλουτισµού των υπαρχουσών µε τη φύτευση ποωδών, πολυετών ή και θάµνων ιδίως φυτών ξενιστών ωφελίµων ή/και επικονιαστών, στα περιθώρια των αγροτεµαχίων µε µόνιµες φυτείες. Η ενίσχυση ορίζεται στα 25 ευρώ το στρέµµα.

Αναβαθµίδες: Ο παραγωγός ενισχύεται για να συντηρεί της ξερολιθιές µε τον παραδοσιακό τρόπο. Ενδεικτικά: επιδιορθώσεις µικρής κλίµακας ζηµιών όπως π.χ. επανατοποθέτηση λίθων οι οποίοι έχουν µετακινηθεί λόγω έντονων βροχοπτώσεων. Η ενίσχυση εκτιµάται στα 25 ευρώ στρέµµα.

Ειδική θρέψη: Για τη χρήση λιπασµάτων βραδείας αποδέσµευσης, ή µε παρεµποδιστές σε δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα. Για χρήση προϊόντων µε βιοδιεγέρτες σε δενδρώδεις 6 ευρώ το στρέµµα.

Φυτοπροστασία: Για την εξαπόλυση ωφέλιµων αρπακτικών εντόµων στην καλλιέργεια µηλιάς, ροδακινιάς και κερασιάς 43 ευρώ το στρέµµα ενώ για την καλλιέργεια αχλαδιάς 36 ευρώ το στρέµµα. Για τη χρήση εντοµοπαθογόνων νηµατωδών ενάντια σε διάφορα έντοµα – εχθρούς στις καλλιέργειες ροδακινιάς, µηλιάς, δαµασκηνιάς 24 ευρώ το στρέµµα. Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ το στρέµµα

Κλαδέµατα: Για την εφαρµογή πολλαπλών καλοκαιρινών κλαδεµάτων για οπωρώνες χωρίς όψιµη φρέσκια βλάστηση 21 ευρώ το στρέµµα.

Γεωργία ακριβείας: Για τη χρήση ψεκαστικών ακροφυσίων µειωµένης διασποράς 3 ευρώ το στρέµµα. Για τη διαχείριση των υπολειµµάτων ψεκαστικών υγρών στις δενδρώδεις 3 ευρώ το στρέµµα. Για τη χρήση υπηρεσιών γεωργίας ακριβείας κατά τη διάρκεια των ψεκασµών 7 ευρώ το στρέµµα.

Κοµφούζιο: Για τη συνέχιση εφαρµογής της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδοπτέρων Confusio ανά καλλιέργεια: Ροδακινιά, νεκταρινιά και βερικοκιά 40 ευρώ ανά στρέµµα, ∆αµασκηνιά 70,4 ευρώ, Μηλιά, αχλαδιά και κυδωνιά 50 ευρώ, Οινοποιήσιµο αµπέλι 42,6 ευρώ, Επιτραπέζιο αµπέλι στο οποίο συµπεριλαµβάνεται και η σταφίδα 56,4 ευρώ.

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση