Ανοιχτό το ενδεχόµενο από τη νέα χρονιά να είναι σε θέση αγρότες που δεν ανήκουν στην κατηγορία νέων και νεοεισερχόµενων να αποκτήσουν πρόσβαση στο Εθνικό Απόθεµα, έχει αφήσει η Ελλάδα στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ.

Πρόκειται για µία πτυχή για την οποία η Κοµισιόν ζητά εξηγήσεις ως προς τους επιπλέον δικαιούχους που θα µπορούν να λάβουν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα µε το τοπίο να ξεκαθαρίζει έως τα τέλη του Ιουνίου.

Η δυνατότητα ένταξης περισσότερων κατηγοριών δικαιούχων που παρέχουν τα ευρωπαϊκά κείµενα, συνδέεται µε το γεγονός ότι το 2023 δεν θα γίνει «πρώτη κατανοµή» και ως εκ τούτου πέρα από τις µεταβιβάσεις, όποιος δεν είναι νέος ή νεοεισερχόµενος αγρότης δεν θα µπορεί να ντύσει αυτόµατα τη γη του µε δικαιώµατα. Προφανώς εφόσον ανοίξει αυτή η δυνατότητα, δεν θα έχει οριζόντιο χαρακτήρα αλλά θα αφορά συγκεκριµένες κατηγορίες αγροτών και κτηνοτρόφων (βλ. σελ. 5).

Ακόµα τρεις ριζικές αλλαγές αναµένονται στο Εθνικό Απόθεµα:

Πρώτον, στις µεταβιβάσεις δικαιωµάτων χωρίς γη µεταξύ αγροτών δεν θα επέρχεται µείωση της αξίας τους κατά 25%. Αλλά η ποινή θα αφορά τον αριθµό των δικαιωµάτων. Για παράδειγµα, σε µεταβίβαση 4 δικαιωµάτων, στα χέρια του αγοραστή θα φτάνουν 3 και ένα θα επιστρέφει στο Απόθεµα (σε περίπτωση που θα εφαρµοστεί 25% ποινή στον αριθµό).

∆εύτερον, όταν το απόθεµα δεν θα επαρκεί για την κάλυψη της χορήγησης των δικαιωµάτων ενίσχυσης αυτό θα αναπληρώνεται µε γραµµική µείωση της αξίας όλων των δικαιωµάτων ενίσχυσης ανά αγρονοµική περιφέρεια. Για παράδειγµα, αν δεν φτάνει το ποσό για τα βοσκοτόπια, θα κόβεται οριζόντια η βασική µόνο στα βοσκοτόπια και όχι σε αροτραίες και δενδρώδεις. Σήµερα, η περικοπή γίνεται οριζόντια.

Τρίτον, τα αποκτούµενα από το απόθεµα δικαιώµατα δεν θα µπορούν να επαναµεταβιβαστούν (µε πώληση ή ενοικίαση) για µια πενταετία από την έναρξη της απόκτησής τους.

Παρατηρήσεις της Κοµισιόν για το Εθνικό Απόθεµα στην Ελλάδα

Όσον αφορά ειδικότερα τις µεταφορές δικαιωµάτων ενίσχυσης, η Ελλάδα θα πρέπει να εφαρµόσει τη µείωση 25% που θέλει στον αριθµό και όχι στην ακία των δικαιωµάτων ενίσχυσης.

 

 

Πηγή: www.agronews.gr

Αφήστε μια απάντηση